วันที่ 14 มิ.ย. 2564, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB newsมท.2 และคณะ ลงพื้นที่ อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ ติดตามและแก้ไขปัญหา เรื่องร้องเรียนของประชาชน


4 ก.ค. 2563, 11:39มท.2 และคณะ ลงพื้นที่ อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ ติดตามและแก้ไขปัญหา เรื่องร้องเรียนของประชาชน
วันนี้ (4 กรกฎาคม 2563) เวลา 09.00น. นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้การต้อนรับ นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในการเดินทางมาเพื่อติดตามและแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ของประชาชน ณ หอประชุมโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ พร้อมคณะ ได้แก่ นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ,นายอรัญ วงศ์อนันต์ คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม , นายณรงค์ สืบตระกูล รองอฺธิบดีกรมที่ดิน ,นายณัชนนท์ สนประเสริฐ ผู้ตรวจราชการกรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ช่วยราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนให้การต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย(นายนิพนธ์ บุญญามณี)และคณะ ได้เดินทางมาเพื่อติดตามและแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนของประชาชนในประเด็น ดังนี้ กรณีการสร้างโรงงานยางแอสฟัลท์ติก ในพื้นที่ตำบลนางั่ว อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์/ กรณีขอความเป็นธรรมให้รีสอร์ทในอำเภอเขาค้อ จ.เพชรบูรณ์/ เรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามแผนแม่บทการแก้ไขปัญหาพื้นที่ภูทับเบิก / และการแก้ปัญหาที่ดิน บ้านขี้นาค ต.วังบาล อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ รวมทั้งการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและการเตรียมการช่วงฤดูฝนในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์


ทั้งนี้ นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่าจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ดำเนินการและเตรียมการแก้ไขปัญหาในประเด็นดังกล่าวด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน อย่างไรก็ตาม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายนิพนธ์ บุญญามณี) และคณะ จะรับฟังข้อมูลจาก ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการติดตามและแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนของประชาชนต่อไป
MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.