วันที่ 24 ก.ย. 2563, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB newsมท.2 ควง ผู้ว่าฯกปน.ลุยชุมชนบางกอกน้อย มอบเครื่องเติมอากาศบำบัดน้ำเสียชุมชน


29 มิ.ย. 2563, 17:19มท.2 ควง ผู้ว่าฯกปน.ลุยชุมชนบางกอกน้อย มอบเครื่องเติมอากาศบำบัดน้ำเสียชุมชน
วันนี้ ( 29 มิ.ย.63 ) เวลา 09.30 น. ณ ลานอเนกประสงค์หน้าวัดไชยทิศ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) เป็นประธาน "ส่งมอบเครื่องเติมอากาศพลังงานแสงอาทิตย์ช่วยบำบัดน้ำเสียชุมชน" ของการประปานครหลวง พร้อมด้วย นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) นายชีระ วงศ์บูรณะ ผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสีย (อจน.) ร่วมส่งมอบนวัตกรรมเครื่องเติมอากาศพลังงานแสงอาทิตย์ช่วยบำบัดน้ำเสียชุมชน จำนวน 8 เครื่อง ให้แก่คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี รศ.นพ.นริศ กิจณรงค์ รองคณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล และนายพงศธร ศิริธรรม ผู้อำนวยการเขตบางกอกน้อยเป็นตัวแทนในการรับมอบ

นายนิพนธ์ กล่าวว่า "การประปานครหลวง เป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทยมีภารกิจหลักในการผลิตน้ำประปาที่สะอาดสามารถนำไปใช้อุปโภคและบริโภค ได้อย่างสะอาดปลอดภัย ตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก (WHO)ให้บริการประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ นอกเหนือจากการให้บริการน้ำประปาที่สะอาดปลอดภัย และเพียงพอแล้ว การดูแลชุมชนโดยรอบสถานประกอบการเป็นสิ่งที่การประปานครหลวงให้ความสำคัญเสมอ กปน.ได้ดำเนินโครงการพัฒนาและแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียในคูคลองชุมชนให้อยู่ในคุณภาพน้ำที่ดี โดยมีองค์การจัดการน้ำเสีย (อจน.) เป็นกลไกในการขับเคลื่อนพัฒนารูปแบบระบบบำบัดน้ำเสียให้อยู่ร่วมกับประชาชน ชุมชนได้เป็นอย่างดี เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งสำคัญและเป็นหน้าที่ของทุกคนในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการช่วยกันป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำเสียได้ ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งสำคัญและเป็นหน้าที่ของทุกคนที่ต้องช่วยกันดูแล รักษา เกิดความตระหนักรู้ หันมาใส่ใจ และฟื้นฟูคูคลองในพื้นที่ก่อให้เกิดความยั่งยืนของทรัพยากรน้ำได้ในอนาคตในครั้งนี้ กปน.ได้มอบเครื่องเติมอากาศพลังงานแสงอาทิตย์ช่วยบำบัดน้ำเสียชุมชน ซึ่งเป็นผลงานการประดิษฐ์ของพนักงานการประปานครหลวง ได้นำนวัตกรรมเละความเชี่ยวชาญมาสร้างความสุขให้พี่น้องประชาชนชาวบางกอกน้อยทั้งหมด จำนวน 8 เครื่อง พร้อมติดตั้ง 5 เครื่องบริเวณคลองวัดไชยทิศ และอีก 3 เครื่องติดตั้งบริเวณคลองบางบำหรุ ซึ่งเป็นพื้นที่นำร่อง โดยในอนาคตจะมีการขยายพื้นที่ต่อไปให้ครอบคลุมทั่วทุกชุมชนอื่นต่อไปครอบคลุมเขตพื้นที่การให้บริการของการประปานครหลวง

ทั้งนี้ เครื่องเติมอากาศของ กปน. จะช่วยพื้นฟูสภาพแวดล้อมและช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในชุมชนให้ดียิ่งขึ้น ตามนโยบายรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้พี่น้องประชาชน และขอฝากให้พี่น้องชาวบางกอกน้อย ร่วมกันดูแลรักษาเครื่องเติมอากาศฯ ให้ใช้งานได้ยาวนาน เพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวบางกอกน้อยให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.