วันที่ 15 ก.ค. 2563, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB news"มท.2" จัดมาตรการเชิงรุก "น้ำประปาปลอดภัย ใส่ใจคุณภาพ” นำร่อง ร.ร.หอวัง กรุงเทพฯ


23 มิ.ย. 2563, 08:20"มท.2" จัดมาตรการเชิงรุก "น้ำประปาปลอดภัย ใส่ใจคุณภาพ” นำร่อง ร.ร.หอวัง กรุงเทพฯ
เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 22 มิ.ย. 63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่โรงเรียนหอวัง จตุจักร กรุงเทพฯ นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) เป็นประธานเปิดกิจกรรม "น้ำประปาปลอดภัยใส่ใจคุณภาพ" ของการประปานครหลวง (กปน.) โดยมีนายปริญญา  ยมะสมิต ผู้ว่าการ กปน. นายธรรมรงค์ เสนจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง คณะผู้บริหาร พนักงาน กปน. และคณาจารย์โรงเรียนหอวัง เข้าร่วมกิจกรรม
 นายนิพนธ์ กล่าวตอนหนึ่งว่า  กปน.เป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทย มีภารกิจหลักในการผลิตน้ำประปาที่สะอาด ปลอดภัย คุณภาพดี ให้บริการประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี เละสมุทรปราการ จึงได้จัดกิจกรรม "น้ำประปาปลอดภัย ใส่ใจคุณภาพ" เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเรื่องน้ำประปาปลอดภัย (Water Safety Plan) ซึ่งในวันนี้ กปน. ได้มีการล้างถังพักน้ำ และสาธิตวิธีการล้างถังพักน้ำที่ถูกต้อง ให้กับเจ้าหน้าที่และบุคลากรในโรงเรียนที่มีหน้าที่ดูแลถังพักน้ำเพื่อให้ล้างถังพักน้ำดื่ม น้ำใช้ในโรงเรียนได้อย่างถูกวิธีในครั้งต่อไปในอนาคตเพื่อให้น้ำประปาที่ใช้ในโรงเรียนมีมาตรฐาน และคุณภาพเช่นเดียวกับน้ำที่โรงงานผลิตน้ำของ กปน. ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำให้เห็นความสำคัญของการประหยัดน้ำ ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า เพื่อเตรียมการรับมือจากภาวะภัยแล้งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต  และ มาตรการการรักษาห่างทางสังคม การล้างมืออย่างสม่ำเสมอเป็นต้น เพื่อให้นักเรียนปลอดภัยจากการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (COVID-19) และเชื้อโรคต่าง ๆ  โดยมีการสาธิตทำความสะอาดโรงอาหาร ตู้น้ำดื่ม ก่อนการเปิดการเรียนของนักเรียน เยาวชนของชาติ ซึ่งโครงการนี้จะนำร่องให้กับโรงเรียนต่าง ๆ รวมทั้งสิ้น 63 โรงเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (กทม.) นนทบุรี และสมุทรปราการ เพื่อให้เยาวชนได้มีสุขอนามัยที่ดี 

 


ขอให้ลูกหลานตระหนักถึงความสำคัญของการล้างถังพักน้ำว่า ควรล้างทุก 6 เดือน ทั้งในโรงเรียนและที่บ้านเพื่อป้องกันสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก ที่อาจเล็ดลอดเข้าไปเจริญเติบโตกลายเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคเพื่อรักษาคุณภาพน้ำประปาภายในบ้านให้สะอาดปลอดภัย เพื่อให้เยาวชนได้มีสุขอนามัยที่ดี  และอยากให้ลูกหลานรู้ถึงคุณค่าของทรัพยากรน้ำ รวมทั้งช่วยพ่อ แม่ ผู้ปกครองตรวจสอบอุปกรณ์การใช้น้ำภายในบ้าน และรีบซ่อมแซมทันทีเมื่อพบปัญหาการรั่วซึม รวมทั้งเลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำที่ได้รับการรับรองฉลากประหยัดน้ำของการประปานครหลวง และเมื่อพบท่อประปาแตกรั่วในที่สาธารณะ สามารถเจ้งได้ที่ MWA Call Center 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้หน่วยบริการของ กปน.มาเร่งซ่อมแซมเพื่อลดการสูญเสียน้ำประปาได้อย่างรวดเร็วเพื่อสงวนน้ำต้นทุนไว้ให้ทุกภาคส่วนใช้อย่างเพียงพอ ทั้งในปีนี้และปีต่อ ๆ ไปRecommend NewsMOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.