วันที่ 15 ก.ค. 2563, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB news"มท.2" นำทีม ประปานครหลวง ลุยหนองจอก กรุงเทพฯ แก้ปัญหาน้ำประปาพื้นที่ชายขอบขาดแคลน-สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น


25 มิ.ย. 2563, 08:18"มท.2" นำทีม ประปานครหลวง ลุยหนองจอก กรุงเทพฯ แก้ปัญหาน้ำประปาพื้นที่ชายขอบขาดแคลน-สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 24 มิถุนายน 2563  ณ สำนักงานเขตหนองจอก นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) พร้อมด้วยนายสุทธิ ปัญญาสกุลวงศ์ ที่ปรึกษา รมช.มหาดไทย และนายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการประปานครหลวง และผู้บริหาร ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำในพื้นที่ชายขอบกรุงเทพมหานคร เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและสร้างโอกาสการเข้าถึงการบริการของรัฐ พร้อมตรวจเยี่ยมความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่เขตหนองจอกและรับฟังปัญหาข้อคิดเห็นด้านสาธารณูปโภคเพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน 

นายนิพนธ์ฯ รมช.มท. กล่าวว่า "น้ำประปาของเราเป็นน้ำประปาที่มีคุณภาพมาตรฐาน แต่มีแค่คุณภาพและมาตรฐานไม่พอแต่ต้องให้ทั่วถึงพี่น้องประชาชน ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นประเด็นสำคัญโดยเฉพาะพื้นที่รอยต่อหนองจอก-มีนบุรี ซึ่งมีพื้นที่ติดต่อกับจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นพื้นที่ค่อนข้างอยู่ลึกจากเขตพื้นที่บริการไปบ้างแต่ด้วยความจำเป็น การเข้าถึงสาธารณูปโภคของรัฐ เราก็เอาเรื่องของความคุ้มค่าในการลงทุนมาใช้ชี้วัดอย่างเดียวไม่ได้เพราะทุกคนก็อยากเข้าถึงสาธารณูปโภคของรัฐด้วยกันทั้งนั้น ดังนั้น เมื่อได้ทราบว่าพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ได้รับความทุกข์จึงจำเป็นต้องขยายโอกาสนี้ ให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวมีน้ำประปาใช้ "จากนั้น รมช.มท. และคณะได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนชาวชุมชนบริเวณเลียบคลองบึงเตย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ เพื่อสอบถามสภาพปัญหาของน้ำประปาในพื้นที่ ทราบว่า ชุมชนดังกล่าวไม่มีน้ำประปาใช้มานานกว่า 50 ปีแล้ว ซึ่งที่ผ่านมาไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาทั่วถึงในพื้นที่ดังกล่าว

ทั้งนี้ นายนิพนธ์ รมช.มท. ยังกล่าวอีกว่า "ตนได้มีนโยบายในการสร้างความทั่วถึงในเขตการให้บริการน้ำประปาของการประปานครหลวง โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ชายขอบของการให้บริการ อย่างรอยต่อระหว่างจังหวัด ได้มอบนโยบายให้ไปดูเป็นพิเศษ โดยในปีงบประมาณ 2563 - 2564 นี้ การประปานครหลวงก็ได้มีการจัดงบประมาณในการขยายเขตพื้นที่ให้บริการกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่หนองจอก โดยในปี 2563 สามารถขยายโครงการทั้งหมด 7 สาย สามารถแก้ปัญหา 250 ครัวเรือน ที่รอคอยถึง 50 ปี และในปี 2564 จัดตั้งงบประมาณในการขยายพื้นที่การให้บริการต่อไป ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีโอกาสในการเข้าถึงน้ำประปาที่สะอาด มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเพียงพอ ตามนโยบายการดำเนินงานโดยยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก การดำเนินการดังกล่าวนอกจากจะส่งผลให้ประชาชนมีน้ำประปาที่มีคุณภาพไว้ใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอแล้วนั้น ยังถือเป็นการขยายการให้บริการให้รองรับการเติบโตของเมือง และความต้องการน้ำของประชาชนในอนาคตอีกด้วย โอกาสนี้ขอบคุณผู้นำในพื้นที่ และการประปานครหลวงที่ได้ร่วมกันดูแลแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ดูแลบริการอย่างทั่วถึง และผลิตน้ำอุปโภคบริโภคให้ได้ตามมาตรฐานแก่ประชาชนให้ครอบคลุมทั้งกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ และนนทบุรี"
Recommend NewsMOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.