วันที่ 24 ก.ย. 2563, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB news"มท.2" มั่นใจ แก้ปัญหาเรื่องงบประมาณสำหรับการเลือกตั้งท้องถิ่นได้ ย้ำ สถานการณ์โควิดยังเป็นปัจจัยหลักพิจารณากำหนดวันเลือกตั้งที่ชัดเจน


30 มิ.ย. 2563, 11:06"มท.2" มั่นใจ แก้ปัญหาเรื่องงบประมาณสำหรับการเลือกตั้งท้องถิ่นได้ ย้ำ สถานการณ์โควิดยังเป็นปัจจัยหลักพิจารณากำหนดวันเลือกตั้งที่ชัดเจน
นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยถึงการใช้งบประมาณการเตรียมการเลือกตั้งท้องถิ่นว่า จะต้องพิจารณาในการใช้งบประมาณของท้องถิ่นในหลายด้าน เช่น จำนวนหน่วยเลือกตั้ง ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายเบี้ยเลี้ยงของบุคลากร สถานที่ รวมถึงงบประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งส่วนรายได้จะเพียงพอกับท้องถิ่นหรือไม่ เมื่อการจัดเก็บรายได้ของท้องถิ่นลดลงในช่วงที่ผ่านมานั้น เห็นว่ามีเพียงส่วนท้องถิ่นขนาดเล็กเท่านั้น ที่จะต้องเข้าไปดู แต่ท้องถิ่นส่วนใหญ่มีงบประมาณสะสมอยู่ แต่ท้องถิ่นขนาดเล็กก็สามารถของบประมาณไปอุดหนุนไปใช้ดำเนินการได้ ซึ่งเชื่อว่าภายใน 3-4 เดือนน่าจะแก้ไขปัญหาเรื่องของงบประมาณได้เสร็จสิ้น ผ่านกลไกลข้อบัญญัติซึ่งเป็นกฎหมายท้องถิ่น ที่จะต้องเข้าไปดูแลเรื่องของงบประมาณ โดยมองว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นคงจะใช้งบประมาณปี 2564 ซึ่งจะเริ่มต้นในช่วงต้นเดือนตุลาคม และยังคิดว่าหาก กกต. ท้องถิ่น บุคลากร พร้อม ก็เข้าสู่โหมดเลือกตั้งได้โดยไม่มีปัญหา


รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า หลังจากนี้ต้องพิจารณาในเรื่องการระบาดของโควิด 19 รอบสอง อย่างใกล้ชิด เนื่องจากเป็นตัวแปรที่สำคัญ ว่าจะเกิดขึ้นได้หรือไม่ เพราะการเลือกตั้ง ต้องเปิดปราศรัย มีคนร่วมฟังจำนวนมาก ดังนั้นต้องหารือเพื่อให้เกิดความรอบคอบ เพราะแม้ว่าเรื่องงบประมาณจะแก้ไขได้ แต่สถานการณ์โควิด-19 คือตัวแปรที่สำคัญ ที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด
MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.