วันที่ 18 มิ.ย. 2564, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB newsนายกฯ เผยรัฐบาลมุ่งส่งเสริมการใช้ยางพารา กำชับทุกกระทรวงนำมาใช้ประโยชน์


2 ก.ค. 2563, 20:21นายกฯ เผยรัฐบาลมุ่งส่งเสริมการใช้ยางพารา กำชับทุกกระทรวงนำมาใช้ประโยชน์
วันนี้ ( 2 ก.ค.63 ) การประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ช่วงค่ำ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ชี้แจงหลังกรณีที่มีสมาชิกอภิปราย รู้สึกผิดหวังกับการจัดการระบบคมนาคมขนส่งในพื้นที่ภาคใต้ ที่ทำให้เสียโอกาสการพัฒนาโครงสร้างพื้นที่ฐานคมนาคมว่ารัฐบาลมีหน้าที่ดูแลคนทุกภาค ทุกกลุ่มจังหวัด ส่วนตัวรู้สึกเห็นใจและสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปศึกษาในเรื่องนี้แล้ว ยืนยันจำเป็นต้องศึกษารายละเอียดก่อนและกระทรวงคมนาคมได้รับเรื่องดังกล่าวไปแล้ว ดังนั้นขอให้สบายใจได้ วันนี้ก็มีการตั้งบประมาณในการศึกษาโครงการต่างๆ เหล่านี้ หากเป็นไปได้ก็จะเร่งรัดให้เร็วขึ้น นอกจากนี้ยังย้ำว่า จะเปลี่ยนแปลงระบบคมนาคมขนส่งใหม่ทั่วประเทศในระยะต่อไป


นายกรัฐมนตรี ยังได้กล่าวถึงการใช้ยางพารา โดยจะมีการเพิ่มการใช้ประโยชน์ในประเทศมากขึ้น รวมทั้งพัฒนานวัตกรรมในการใช้ยาพาราธรรมชาติ พร้อมกำชับให้ทุกกระทรวงนำมาใช้ประโยชน์จัดซื้อจัดจ้าง จ้างนวัตกรรมที่ขึ้นทะเบียนแล้ว ส่วนปัญญาเรื่องไฟป่านั้น ยืนยัน รัฐบาลให้ความสำคัญส่งเสริมอาสาสมัครประจำหมู่บ้านและชุมชนพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ดูแลในพื้นที่ ที่สำคัญต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชนด้วย
MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.