วันที่ 24 ก.ย. 2563, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB newsนายกฯ ขอ สส.ทุกคนร่วมมือพัฒนาคมนาคม ย้ำความโปร่งใส-เป็นธรรม


2 ก.ค. 2563, 19:53นายกฯ ขอ สส.ทุกคนร่วมมือพัฒนาคมนาคม ย้ำความโปร่งใส-เป็นธรรม
วันนี้ ( 2 ก.ค.63 ) พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีกล่าวในการอภิปรายพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ว่ารัฐบาลมีหน้าที่ในการดูแลประชาชนทุกภาค ทุกจังหวัด เพราะฉะนั้นต้องพิจารราจากฐานข้อมูลที่มีอยู่เดิม ว่าจะพัฒนาตรงไหน อย่างไรและบรรจุอยู่ในยุทธศาสตร์ ในพื้นที่ภาคใต้ก็มีความเห็นใจซึ่งให้สั่งการให้กระทรวงคมนาคมไปศึกษาในเรื่องนี้แล้ว จำเป็นต้องศึกษาก่อนว่าระยะแรกเราสามารถเชื่อมต่อเส้นทางตรงไหนได้บ้างที่ทำให้เกิดการหมุดเวียนหรือลดระยะทางลงไปได้บ้างในระยะแรก โดยต้องทำเป็นขั้นตอน จากนั้นก็พัฒนาไปสู่การทำเส้นทางตรงซึ่งหลายอย่างต้องอาศัยพื้นที่ ต้องมีการศึกษาในรายละเอียดอีกครั้ง พร้อมย้ำว่าขณะนี้กระทรวงคมนาคมรับเรื่องดังกล่าวไปแล้ว วันนี้ก็ให้ตั้งงบประมาณในเรื่องของการศึกษารายละเอียดดังกล่าว หากเป็นไปได้จะเร่งรัดให้สามารถดำเนินการให้ได้โดยเร็วเช่นเดียวกับรถไฟ สิ่งสำคัญที่สุดขณะนี้คือได้มีการพัฒนาภาคใต้มาโดยตลอดถือว่ามากกว่าช่วงที่ผ่านมาก่อนหน้านี้สำหรับการพัฒนาสนามบินนั้นขณะนี้สนามบินที่ จ.ตรังก็ให้มีงบประมาณในการพัฒนาแล้วรวมไปถึงถนนซึ่งรัฐบาลเห็นว่ามีความจำเป็นภายหลังจากรับฟังความคิดเห็นของทุกภาคส่วนก่อนจะนำไปบรรจุเป็นแผนยุทธศาสตร์ในเรื่องของการคมนาคมขนส่ง ตนเองในฐานะนายกรัฐมนตรีจะเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การขนส่งคมนาคมใหม่ทั้งประเทศ ระยะต่อไปนั้นกระทรวงคมนาคมอยู่ระหว่างการศึกษาทำแผนการเชื่อโยงเส้นทางสายใหม่ ตะวันตก-ตะวันออก เหนือ-ใต้ หรือกลาง-ตะวันออกเฉียงเหนือใหม่ที่ไม่ทับเส้นทางเดิมแต่กระทรวงคมนาคมต้องไปศึกษาหาเส้นทาง หาพื้นที่หลังจากนั้นกระทรวงคมนาคมจึงจะเสนอมา ซึ่งการก่อสร้างเส้นทางเหล่านั้นจะต้องทำพร้อมกันในเรื่องของเส้นทาง ทางรถไฟคู่ขนาน ร่องระบายน้ำ ทางระบายน้ำสามารถที่จะนำไปกักเก็บได้ ซึ่งเป็นการบริหารงานแบบบูรณาการ ในเร็วๆนี้จะชี้แจงให้ประชาชนทราบถึงแนวทาง เพราะหากยังทำแบบเดิมการกระจายชุมชนจะเกิดขึ้นไม่ได้ แหล่งเศรษฐกิจใหม่หรือเมืองใหม่ก็ไม่เกิด และขณะนี้มีประชาชนจำนวนมากและยังคงอยู่ในเมืองใหญ่ หากมีเส้นทางเส้นใหม่เชื่อว่าจะเกิดการเคลื่อนย้าย เกิดการจ้างงาน การสร้างงานสร้างอาชีพใหม่ ขอความร่วมมือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้ความร่วมมือและต้องทำให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรมและสุจริต


สิ่งสำคัญคือต้องมีการลงทุนหากเป็นโครงการที่เป็นมอเตอร์เวย์ที่ต้องลงทุนคือรัฐร่วมทุนกับเอกชนซึ่งเป็นเรื่องปกติที่ทำให้รับสามารถดำเนินโครงการได้หลายอย่างในช่วงที่ผ่านมาทั้งถนน เส้นทางรถไฟ มอเตอร์เวย์หรือเส้นทางใหม่ๆเพราะใช้วิธีการใหม่ ต้องจัดลำดับความเร่งด่วน สิ่งที่เป็นความต้องการต่างๆของประชาชนที่ได้เสนอเข้ามาแล้วก็อยู่ในขั้นตอนของคณะกรรมาธิการที่จะต้องไปแปรญัตติ แต่ได้เน้นย้ำว่าการแปรญัตติได้เงินออกมาตรงจุดไหนให้ทำโครงการในจุดนั้น โครงการที่ยังไม่ได้รับงบประมาณ โครงการที่มีความพร้อมก่อน อีกหนึ่งวิธีคือเมื่องบประมาณผ่านไปแล้วมีการดำเนินการตามขั้นตอน ตามแผนงานโครงการไปแล้ว เมื่อทำไม่ได้หรือไม่พร้อมก็ปรับงบประมาณไปทำที่อื่น
MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.