วันที่ 18 มิ.ย. 2564, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB newsนายกฯ แจงเหตุตั้งงบกลางปี 64 ไว้สูง เพื่อช่วยเหลือปชช.ยามเกิดภัยพิบัติ


2 ก.ค. 2563, 16:55นายกฯ แจงเหตุตั้งงบกลางปี 64 ไว้สูง เพื่อช่วยเหลือปชช.ยามเกิดภัยพิบัติ
วันนี้ ( 2 ก.ค.63 ) พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวชี้แจงถึงการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2564 ว่า การใช้จ่ายงบประมาณ จะต้องเป็นไปอย่างทั่วถึง โดยจะจัดระเบียบตามความจำเป็นเร่งด่วน บนหลักการเหตุและผล ส่วนงบกลางที่วิพากษ์วิจารณ์ว่าตั้งไว้สูงนั้น นายกรัฐมนตรี ย้ำว่า ส่วนหนึ่งเป็นงบประมาณรายจ่ายที่จะต้องใช้จ่ายประจำ รวมถึงรองรับกรณีภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้น ถ้าหากไม่เกิดปัญหาภัยพิบัติ ก็นำงบส่วนนี้ไปเพิ่มเติมให้ในส่วนท้องถิ่นที่มีความต้องการ เช่น การพัฒนาแหล่งน้ำ ทั้งนี้รัฐบาลจะใช้งบฯอย่างเป็นขั้นเป็นตอน คุ้มค่าและเพียงพอกับความต้องการของประชาชนนายกรัฐมนตรี ยังได้ชี้แจงถึงระบบปฏิรูปราชการว่า ส่วนตัวได้ให้ความสำคัญในเรื่องนี้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการกระจายอำนาจ แต่สิ่งสำคัญคือ ทุกคนต้องพัฒนาตนเอง ทุกคนต้องมีความพร้อมในการทำงานและทุกท้องถิ่นต้องมีขีดความสามารถในการดำเนินโครงการต่างๆ ต้องไม่เกิดการทุจริต


ส่วนข้าราชการที่มีจำนวนมาก ต้องมีการปรับโครงการสร้างใหม่ เช่น การจัดตั้งหน่วยงานดิจิทัล ที่ต้องมารองรับเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่นเดียวกับการปรับข้าราช การในกระทรวงกลาโหม ที่จะต้องเปลี่ยนแปลงเป็นข้าราชการพลเรือน เพื่อลดจำนวนนายพล ซึ่งหลายอย่างต้องใช้เวลาในการปรับแก้
MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.