วันที่ 29 ก.ค. 2564, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB newsนายกฯ แจงจัดทำงบฯปี64 เป็นแบบขาดดุล เน้นฟื้นฟู-กระตุ้นศก. หลังโควิด-19 คลี่คลาย


1 ก.ค. 2563, 12:25นายกฯ แจงจัดทำงบฯปี64 เป็นแบบขาดดุล เน้นฟื้นฟู-กระตุ้นศก. หลังโควิด-19 คลี่คลาย
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 วงเงิน 3 ล้าน 3 แสนล้านบาท ว่าสถานการณ์เศรษฐกิจในประเทศที่ขณะนี้พบความไม่แน่นอนและมีความเสี่ยงสูง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19โดยคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยช่วงปีหลังจะปรับตัวลดลง แบบช้าลง จากเดิมที่คาดการณ์จีดีพีไว้ที่ 4.0-5.0 หากสถานการณ์โควิด -19 ยังยืดเยื้อ และต่างประเทศยังปิดประเทศ รวมถึงมีมาตรการทางการกีดกั้นทางการค้า แต่ทั้งนี้หากสถานการณ์โควิดยุติลง ในไตรมาสแรกของปี 2564 ก็เชื่อว่าการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของไทยจะดีขึ้น ดังนั้นจากการประมาณสถานการณ์ รัฐบาลจะบริหารการเงินการคลังให้เป็นไปอย่างเหมาะสม คุ้มค่าและโปร่งใส พร้อมยืนยันว่าสถานการณ์การเงินของไทย อยู่ในสภาวะที่แข็งแกร่ง


สำหรับการจัดทำงบประมาณ 2564 มีเป้าหมาย เพื่อให้ประชาชนมีเศรษฐกิจดี มีรายได้และให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูหลังโควิด-19 โดยให้แต่ละกระทรวงกำหนดแผนการพัฒนาประเทศ ตามยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายไทยแลนด์ 4.0 น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการพัฒนาและเกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจนการดำเนินภารกิจที่ช่วยบรรเทาและเยียวยาประชาชนในช่วงโควิด -19
MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.