วันที่ 14 มิ.ย. 2564, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB news"มท.2" เผยงานสานสัมพันธ์เพื่อความยั่งยืน เน้นย้ำการเข้าถึงการบริการสาธารณะ-ลดความเหลื่อมล้ำในพื้นที่ชายขอบ พร้อมจัดสรรน้ำเพียงพอช่วงหน้าแล้ง


29 พ.ย. 2562, 14:33"มท.2" เผยงานสานสัมพันธ์เพื่อความยั่งยืน เน้นย้ำการเข้าถึงการบริการสาธารณะ-ลดความเหลื่อมล้ำในพื้นที่ชายขอบ พร้อมจัดสรรน้ำเพียงพอช่วงหน้าแล้ง
นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดงานสัมมนา “สานสัมพันธ์เพื่อความยั่งยืน” โดยได้ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “บริการสาธารณะ พัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน” ว่า หน่วยงานที่เกี่ยวกับการบริการสาธารณะไม่ว่าจะเป็นน้ำ ไฟฟ้า รวมถึงการจัดการน้ำเสียอยู่ในการกำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงมหาดไทยในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ซึ่งการจัดงาน “สานสัมพันธ์เพื่อความยั่งยืน” ของการประปานครหลวง หรือ กปน. ในวันนี้ (29 พ.ย.62) เป็นการสร้างความมั่นใจให้ประชาชนถึงการเข้าถึงการบริการสาธารณะได้อย่างเท่าเทียม พร้อมรับฟังความเห็นผู้รับบริการทุกภาคส่วนโดย กปน.ได้นำเทคโนโลยีมาใช้ผลิตน้ำประปาตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการจนถึงจ่ายน้ำให้ผู้บริโภค ซึ่งเทคโนโลยีมีส่วนสำคัญในการให้บริการประชาชนทำให้ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการมีมากขึ้น พร้อมย้ำให้บูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างการประปานครหลวงและการประปาส่วนภูมิภาคในการดูแลประชาชนชายขอบรอยต่อระหว่างจังหวัดในความดูแลของทั้ง 2 หน่วยงาน เพื่อไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำ


ทั้งนี้ กปน.สามารถให้ความมั่นใจกับผู้ใช้น้ำประปาในเขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ว่า ในปีนี้สามารถมีน้ำให้บริการประชาชนได้ตลอดปี แต่ต้องขอความร่วมมือกับประชาชนว่าเนื่องจากปีนี้น้ำต้นทุนน้อย จึงขอให้ประชาชนเห็นคุณค่าของน้ำใช้น้ำอย่างประหยัด ใช้น้ำเฉพาะที่จำเป็นและปรับเปลี่ยนวิถีใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวอีกว่า ในอนาคต กปน. มีแผนงานที่จะขยายการลงทุนในระยะที่ 9 เพิ่มศักยภาพการลำเลียงน้ำดิบนำมาผลิตน้ำประปาเพิ่มอีกกว่า 8 แสนล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันภายในปี 2564 เพื่อเชื่อมโยงการใช้น้ำจากฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกรองรับการเติบโตของประชาชนที่ใช้บริการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.