เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)ตำรวจ วางกำลัง 1.8 หมื่้นนาย ดูแลการสมัครรับเลือก สว. 20-24 พ.ค.นี้


20 พ.ค. 2567, 15:21ตำรวจ วางกำลัง 1.8 หมื่้นนาย ดูแลการสมัครรับเลือก สว. 20-24 พ.ค.นี้
วันนี้ ( 20 พ.ค.67 ) พลตำรวจโท กรไชย คล้ายคลึง ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กล่าวว่า ในส่วนของตำรวจได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยการเลือกสมาชิกวุฒิสภาปี 2567 ทั่วประเทศ ตั้งแต่เริ่มรับสมัครรับเลือกสมาชิกวุฒิสภาทั่วประเทศ วันที่ 20 - 24 พฤษภาคมนี้ ไปจนถึงการเลือกในระดับอำเภอ จังหวัด และประเทศ จำนวนกว่า  กว่า 18,000 นาย โดยมีภารกิจสำคัญ คือ การรักษาความสงบเรียบร้อย การจับกุมหากมีการกระทำผิด และการวางตัวเป็นกลาง ซึ่งวางกำลังตำรวจดูแลความเรียบร้อยวันรับสมัคร อำเภอหรือเขตละ 3 นาย/วัน ส่วนวันเลือกระดับอำเภอ วันที่ 9 มิถุนายน จัดกำลังตำรวจรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยประจำหน่วยหน่วย อำเภอหรือเขตละ 12 นาย การเลือกระดับจังหวัด วันที่ 16 มิถุนายน จัดเจ้าหน้าที่หน่วยละ 20 นายต่อจังหวัด และวันเลือกระดับประเทศ 26 มิถุนายน จัดเจ้าหน้าที่หน่วยละจำนวน 60 นาย แต่จะจัดกำลังเจ้าหน้าที่ดูแลเพิ่มเติมกรณีจำเป็นตามสภาพพื้นที่ เช่น พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้กระบวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภาเป็นไปอย่างโปร่งใสทุกขั้นตอน พร้อมฝากผู้สมัครรับเลือกให้ศึกษากฎระเบียบ กฎหมายอย่างละเอียดเพื่อป้องกันการกระทำผิดกฎหมาย และขอเชิญชวนผู้คุณสมบัติและมีความรู้ความความเชี่ยวชาญใน 20 สาขาอาชีพ สมัครเข้ารับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาเพื่อเป็นตัวแทนประชาชนเข้ามาทำหน้าที่เพื่อบ้านเมืองต่อไป 

พลตำรวจโท กรไชย กล่าวต่อว่า หากประชาชนพบเห็นการกระทำผิดสามารถโทรแจ้งได้ที่สายด่วน กกต. 1444 หรือแจ้งตำรวจ ที่หมายเลข 191 เพื่อร่วมกันเป็นหูเป็นตาให้การเลือกสมาชิกวุฒิสภาเป็นไปอย่างโปร่งใส

Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.