เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)นายกฯ ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่-ปชช.จากเหตุบึ้มชายแดนใต้ เชื่อพลังสามัคคีชนะทุกอย่าง


17 ส.ค. 2565, 15:01นายกฯ ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่-ปชช.จากเหตุบึ้มชายแดนใต้ เชื่อพลังสามัคคีชนะทุกอย่าง
วันนี้ ( 17 ส.ค.65 ) นางสาวรัดชา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า เหตุการณ์ลอบวางเพลิงและวางระเบิดหลายจุดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นการกระทำที่ตั้งใจบั่นทอนความเชื่อมั่นในการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งที่การพัฒนาที่สำเร็จในช่วงที่ผ่านมาเกิดจากความมุ่งมั่นร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาทุกมิติให้มีความเจริญเท่าเทียมกับทุกภาคของประเทศ และเกิดสันติสุขอย่างยั่งยืน

นางสาวรัชดาฯ กล่าวว่า รัฐบาล ร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาชนมีความตั้งใจอันแน่วแน่ที่จะพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ดีที่สุด ไม่ว่าจะเป็น การเร่งรัดแก้ไขปัญหาครัวเรือนยากจน การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม การส่งเสริมสังคมพหุวัฒนธรรม ตลอดจนการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อที่จะเชื่อมโยงและกระจายการพัฒนาไปยังประชาชนทุกกลุ่ม ที่ต้องเติบโตไปด้วยกันโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ดังนั้น ขอให้ทุกฝ่ายช่วยกันเป็นหูเป็นตาให้บ้านเมือง เพื่อที่จะร่วมกันป้องกันเหตุการณ์ความไม่สงบ ทั้งนี้ รัฐบาลยืนยันว่า หน่วยงานด้านความมั่นคงทั้งฝ่ายทหารและพลเรือน ตลอดจนภาคประชาชนที่มีจิตอาสา พร้อมรักษาความปลอดภัยประชาชนในพื้นที่อย่างสุดกำลัง เพื่อให้ประชาชนทุกคนสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติ และขอให้เชื่อมั่นว่ารัฐบาลที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจจะดูแลประชาชนอย่างดีที่สุด “พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ขอให้กำลังใจทุกฝ่ายเดินหน้าการทำงานอย่างแน่วแน่  ไม่หวั่นไหวต่อปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น เป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนจังหวัดชายแดนภาคใต้สู่สันติสุขอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะพลังจากภาคประชาชนที่มีความสามัคคี ร่วมกันปกป้องรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ทุกคนคือครอบครัวเดียวกันไม่ว่าจะเชื้อชาติและศาสนาใด ต้องดูแลให้การช่วยเหลือซึ่งกันและกันตลอดไป พร้อมทั้งยืนยันการสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าอย่างเต็มที่เพื่อการดูแลทุกข์สุขของประชาชนให้ดีที่สุด” นางสาวรัชดาฯ กล่าวRecommend News

MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.