เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)กกต.เผยภาพรวมเลือกตั้ง อบต.ไร้ปัญหา พบผู้ทำผิดกฎหมายไม่ถึง 1%


28 พ.ย. 2564, 20:55กกต.เผยภาพรวมเลือกตั้ง อบต.ไร้ปัญหา พบผู้ทำผิดกฎหมายไม่ถึง 1%
วันนี้ ( 28 พ.ย.64 ) ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายกิตติพงษ์ บริบูรณ์ รองเลขาธิการ กกต.แถลงภายหลังปิดหีบเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) เวลา 17.00 น. ระบุว่า การดำเนินการลงคะแนนในภาพรวมของทุกหน่วยเลือกตั้งยังสามารถดำเนินการจนถึงเวลาปิดการลงคะแนนตามปกติทุกหน่วย ไม่มีเหตุที่สะดุดหยุดลงจนไม่สามารถดำเนินการลงคะแนนต่อไปได้ ซึ่งถือว่าทุกหน่วยเลือกตั้งได้ดำเนินการเปิดให้ลงคะแนนตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น.ได้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีการทำผิดกฎหมายเลือกตั้งในหลายกรณี ส่งเรื่องให้พนักงานสอบสวนให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการตามกฎหมายต่อไป อย่างไรก็ตามเมื่อเทียบสัดส่วนกับจำนวนหน่วยเลือกตั้งทั้งหมดกว่า 6 หมื่นหน่วย กับหน่วยที่มีการกระทำความผิดยังเป็นส่วนน้อย ไม่ถึง 1 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งก็ถือว่าในภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสำหรับการนับคะแนนคาดว่า แต่ละหน่วยเลือกตั้งจะใช้เวลาไม่เกิน 2 ชั่วโมง ในภาพรวมแต่ละแห่งประมาณ 22.00 น.น่าจะทราบผลอย่างไม่เป็นทางการได้แล้ว ทั้งนี้ ในส่วนการประกาศผลเลือกตั้ง หรือการรับรองผลการเลือกตั้งนั้น เมื่อ กกต. มีการตรวจสอบเบื้องต้นแล้วมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริต เที่ยงธรรม ก็จะประกาสรับรองผลการเลือกตั้งให้แก่ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งภายใน 30 วันนับแต่วันเลือกตั้ง แต่หากมีเหตุอันควรเชื่อว่าการเลือกตั้งไม่ได้เป็นไปโดยสุจริต เที่ยงธรรม ไม่ว่าจะมีผู้ร้องเรียนกล่าวโทษหรือไม่ กกต.จะดำเนินการสืบสวนไต่สวนให้แล้วเสร็จและประกาศผลการเลือกตั้ง หรือจัดเลือกตั้งใหม่หรือดำเนินการอื่นโดยเร็ว ไม่ช้ากว่า 60 วัน ดังนั้น วันสุดท้ายที่จะประกาศผลการเลือกตั้งหรือรับรองผลการเลือกตั้ง คือ วันที่ 27 ม.ค.65 อย่างไรก็ตาม ในการประกาศผลการเลือกตั้งดังกล่าวจะไม่เป็นการตัดอำนาจและหน้าที่ กกต.ที่จะดำเนินการสืบสวนไต่สวนหรือวินิจฉัยเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าการเลือกตั้งไม่ได้เป็นไปโดยสุจริต เที่ยงธรรมRecommend News

MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.