เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)กกต.เผยภาพรวมเลือกตั้ง อบต.ยังไร้ปัญหา ปชช.ตบเท้าใช้สิทธิคึกคัก


28 พ.ย. 2564, 13:59กกต.เผยภาพรวมเลือกตั้ง อบต.ยังไร้ปัญหา ปชช.ตบเท้าใช้สิทธิคึกคัก
วันนี้ ( 28 พ.ย.64 ) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายกิตติพงษ์ บริบูรณ์ รองเลขาธิการ กกต. แถลงภาพรวมการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ระบุว่า ภาพรวมประชาชนผู้ใชสิทธิมีการแสดงตนเข้าใช้สิทธิ์อย่างต่อเนื่องเป็นไปอย่างคึกคัก สำหรับจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในภาพรวมทั้ง 5,300 แห่ง มีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งประมาณ 27,600,000 คน มีจำนวนหน่วยเลือกตั้ง 63,063 หน่วย และมีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 27,617,988 คน

รองเลขาธิการ กกต. ระบุเพิ่มเติมว่า สำหรับกรณีการเสียชีวิตของผู้สมัครรับเลือกตั้ง หากว่ายังมีผู้สมัครรับเลือกตั้งมากกว่า 1 คน การจัดให้มีการลงคะแนนยังคงดำเนินต่อไป เพียงแต่ว่าการทำเครื่องหมายในช่องของผู้สมัครที่เสียชีวิตนั้นจะถือว่าเป็นบัตรเสีย ส่วนเขตเลือกตั้งใดไม่มีผู้สมัครรับเลือกตั้งเลยอาจเกิดจากกรณีเสียชีวิต หรือถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ในกรณีอย่างนี้ภายหลังจากวันเลือกตั้งแล้วภายใน 7 วัน ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจะดำเนินการออกประกาศให้มีการเลือกตั้งเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่ง โดยมีกรอบระยะเวลาในการจัดการเลือกตั้งภายใน 45 วันรองเลขาธิการ กกต. กล่าวอีกว่า สำหรับการลงคะแนนในวันนี้จะดำเนินการไปจนถึง 17.00น. ขอให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ออกไปใช้สิทธิโดยพร้อมเพรียงกัน และก่อนออกจากบ้านอย่าลืมสวมหน้ากากอนามัย ปฏิบัติตามขั้นตอนที่คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งได้กำหนดไว้ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 


ขณะที่ผู้สื่อข่าวถามว่า หลายพื้นที่ มีการแข่งขันกันดุเดือดจนกระทั่งก่อเหตุอาชญากรรมหลายพื้นที่นั้น รับมืออย่างไร? รองเลขาธิการ กกต. ระบุว่า "ในส่วนของการดำเนินการในแต่ละจังหวัด กกต.ประจำจังหวัด ได้มีมาตรการในการดำเนินการโดยบูรณาการประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ นอกจากนี้ยังมีผู้ตรวจการเลือกตั้ง เป็นผู้คอยสอดส่องดูแลในเรื่องของการทุจริต ถ้ามีประเด็นเบาะแสตรงไหนก็จะมีการประสานงานเพื่อนำไปสู่มาตรการในการดำเนินการตามที่ กกต.ได้กำหนดไว้"


Recommend News

MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.