วันที่ 8 ธ.ค. 2564, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB news"ราคาทอง" เปิดตลาดเช้าวันนี้ 20 ต.ค. 64 เพิ่มขึ้น 50 บาท !


20 ต.ค. 2564, 09:34"ราคาทอง" เปิดตลาดเช้าวันนี้ 20 ต.ค. 64 เพิ่มขึ้น 50 บาท !
วันที่ 20 ตุลาคม 2564 สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทองคำ ประจำวันครั้งที่ 1 เวลา 09.22 น. ดังนี้ ราคาทองคำแท่งรับซื้อ 27,950.00 บาท ราคาทองคำแท่งขายออก 28,050.00 บาท ส่วนราคาทองคำรูปพรรณรับซื้อ 27,439.60 บาท ราคาทองคำรูปพรรณขายออก 28,550 บาท

ทั้งนี้ ราคาทองเพิ่มขึ้น 50 บาท เมื่อเทียบกับครั้งที่ผ่านมา


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.