วันที่ 19 ม.ค. 2565, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB news"นนท์ refresh" เตรียมฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นให้คนนนท์ ที่มีประวัติติดเชื้อโควิด


20 ต.ค. 2564, 09:25"นนท์ refresh" เตรียมฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นให้คนนนท์ ที่มีประวัติติดเชื้อโควิด
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี แจ้งประชาสัมพันธ์ "นนท์ refresh" เตรียมจัดการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น สำหรับผู้มีประวัติติดเชื้อโควิด-19 โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
 
1. เฉพาะผู้ที่พักอาศัย หรือ มีทะเบียนบ้านในจังหวัดนนทบุรี เท่านั้น

2. มีประวัติเคยติดเชื้อโควิด รักษาหายแล้ว และมีประวัติการรับวัคซีน ตามข้อใดข้อหนึ่ง ต่อไปนี้
   
2.1 กรณีไม่เคยรับวัคซีนใดๆ มาก่อน ... ต้องรักษาหายมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 30 วัน หรือ 4 สัปดาห์ นับถึงวันลงทะเบียน เพื่อรับวัคซีน AstraZeneca 1 เข็ม เป็นเข็มที่ 2
 
2.2 กรณีเคยรับวัคซีนใดๆ มาแล้ว 1 เข็ม แต่ยังไม่ได้ฉีดเข็ม 2 แล้วติดเชื้อ ... ต้องรักษาหายมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 90 วัน หรือ 12 สัปดาห์ นับถึงวันลงทะเบียน เพื่อรับวัคซีน AstraZeneca 1 เข็ม เป็นเข็มกระตุ้น (Booster)ทั้งนี้ ผู้ที่รับวัคซีนครบ 2 เข็ม แล้วติดเชื้อโควิด เท่ากับได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้น จึงยังไม่ต้องรับวัคซีนใด ๆ เพิ่มเติมขณะนี้ 

ให้บริการ ณ สนามฉีด ศูนย์ฉีดภาคสนามศูนย์กีฬากำธน สินธวานนท์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (บางกรวย) ในวันที่ 25 และ 26 ตุลาคม 2564 วันละ 500 คน เปิดให้เข้าระบบเพื่อยืนยันนัดตั้งแต่วันที่ 20-24 ตุลาคม 2564 ก่อนเวลา 17.00 น. 
https://ssjnonthaburi.moph.go.th/nontrefresh/ เป็นการยืนยันนัด แบบทราบวันนัด และสนามฉีดชัดเจนแล้ว ถือเป็นการยืนยันนัดทันที (ไม่มีการแจ้ง SMS) ในใบนัดจะแสดงสถานที่นัดวัน และเวลานัดหมายชัดเจน ขอให้ไปตามเวลานัดหมาย เพื่อเป็นไปตามมาตรการ Social Distancing
©2018 ONBNEWS. All rights reserved.