วันที่ 25 ม.ค. 2565, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB news"ราคาทอง" เปิดตลาดเช้าวันนี้ 9 ก.ย. 64 ลดลง 200 บาท  !


9 ก.ย. 2564, 09:36"ราคาทอง" เปิดตลาดเช้าวันนี้ 9 ก.ย. 64 ลดลง 200 บาท  !
วันที่ 9 กันยายน 2564 สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทองคำ ประจำวันครั้งที่ 1 เวลา 09.25 น. ดังนี้ ราคาทองคำแท่งรับซื้อ 27,650.00 บาท ราคาทองคำแท่งขายออก 27,750.00 บาท ส่วนราคาทองคำรูปพรรณรับซื้อ 27,151.56 บาท ราคาทองคำรูปพรรณขายออก 28,250 บาท

ทั้งนี้ ราคาทองลดลง 200 บาทเมื่อเทียบกับครั้งที่ผ่านมา 

Recommend NewsMOST POPULAR
©2018 ONBNEWS. All rights reserved.