เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)"นิพนธ์" เผย ร่าง พ.ร.บ.เข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นฯ ผ่านสภาผู้แทนฯแล้ว


9 ก.ย. 2564, 08:59"นิพนธ์" เผย ร่าง พ.ร.บ.เข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นฯ ผ่านสภาผู้แทนฯแล้ว
เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 8 กันยายน 2564 นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมาธิการเพื่อพิจารณา "ร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ...." ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ N402 ชั้น ๔ อาคารรัฐสภาจากนั้นในเวลา 14.30 น. นายนิพนธ์  บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. .... พร้อมด้วยคณะกรรมาธิการได้ร่วมชี้แจงร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. .... ในชั้นสภาผู้แทนราษฎร ณ ห้องประชุมสุริยัน อาคารรัฐสภา ในการนี้ร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. .... ได้ผ่านวาระ 2 และ วาระ 3 ของสภาผู้แทนราษฎรเป็นเรียบร้อยแล้วในเวลา 18.20 น. ซึ่งจะมีการนำขึ้นพิจารณาในชั้นวุฒิสภาต่อไปRecommend News

MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.