เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)"ทรงศักดิ์" เร่งแก้ปัญหาราคามังคุดตกต่ำ เกษตรกรแบกรับต้นทุนสูง ซ้ำเติมสถานการณ์โควิด


28 ก.ค. 2564, 18:48"ทรงศักดิ์" เร่งแก้ปัญหาราคามังคุดตกต่ำ เกษตรกรแบกรับต้นทุนสูง ซ้ำเติมสถานการณ์โควิด
วันนี้ ( 28 ก.ค.64 ) นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) สั่งการ องค์การตลาด (อต.) กระทรวงมหาดไทย เร่งดำเนินการสนองนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลด้านการระบายสินค้าเกษตรที่ประสบปัญหาผลผลิตล้นตลาดและมีราคาตกต่ำ สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ Covid-19 ส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะภาคการเกษตรที่กำลังประสบปัญหาผลผลิตมังคุดออกมาล้นตลาด ราคาผลผลิตตกต่ำ และต้องแบกรับต้นทุนที่สูงขึ้น รวมถึงตลาดต่างประเทศมีมาตรการเข้มงวดต่อการส่งออก

องค์การตลาด (อต.) กระทรวงมหาดไทย สนองนโยบายตามข้อสั่งการ เป็นตัวกลางเชื่อมโยงกระจายผลผลิตไปยังผู้บริโภค โดยเบื้องต้นสามารถระบายผลผลิตมังคุด ไปยังเรือนจำกลาง นครศรีธรรมราช เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี และเรือนจำกลางพัทลุง จำนวน 6 ตัน โดยมีเป้าหมายโดยรวมในการระบายผลผลิตมังคุด จำนวน 50 ตัน ในราคาที่เกษตรกรพึงพอใจ ถือเป็นมาตรการเร่งด่วนช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในห้วงวิกฤตโควิดตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล

Recommend News

MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.