เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)"ทรงศักดิ์" สั่งกรมโยธาฯ ตรวจบ้านที่ได้รับผลกระทบเหตุเพลิงไหม้ บ.หมิงตี้


13 ก.ค. 2564, 11:05"ทรงศักดิ์" สั่งกรมโยธาฯ ตรวจบ้านที่ได้รับผลกระทบเหตุเพลิงไหม้ บ.หมิงตี้
วันที่ 13 ก.ค. 2564 นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า จากกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้บริษัท หมิงตี้ เคมีคอล จำกัด ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ทำให้บ้านเรือนประชาชนโดยรอบเกิดความเสียหายจากแรงระเบิด เหตุการณ์นี้ทำให้ประชาชนเดือดร้อน ต้องอพยพออกจากพื้นที่ จึงได้สั่งการให้กรมโยธาธิการและผังเมือง เร่งช่วยเหลือประชาชน ส่งวิศวกรเข้าตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของบ้านเรือนพร้อมให้คำปรึกษาแนะนำผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว เพื่อให้ประชาชนเกิดความมั่นใจและปลอดภัยในชีวิตนายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมโยธาธิการและผังเมืองโดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ ได้ส่งวิศวกรและเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่ร่วมกับ นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางสกัดสารเคมีสไตรีนโมโนเมอร์ และสารเพนเทนไม่ให้รั่วไหลจนทำให้เกิดเพลิงไหม้ขึ้นอีกครั้ง และได้ลงพื้นที่เข้าสำรวจความเสียหายของบ้านเรือนประชาชนโดยรอบ เพื่อสำรวจโครงสร้างบ้านเรือนประชาชน ว่ามีความมั่นคงปลอดภัยเพียงพอที่จะกลับเข้าไปอยู่อาศัยได้หรือไม่ และให้คำปรึกษาแนะนำ ประมาณราคาการซ่อมแซมบ้านเรือน และให้ความรู้ด้านความปลอดภัยของอาคาร ที่พักอาศัยแก่ประชาชนเป็นลำดับต่อไป


สำหรับกรณีที่ประชาชนยังไม่สามารถกลับเข้าพื้นที่ได้ ทางกรมฯ ได้ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าของโครงการบ้านจัดสรร เพื่อขอแบบแปลนบ้าน เพื่อนำมาตรวจสอบและประเมินความแข็งแรงของโครงสร้างบ้านในเบื้องต้น ทั้งนี้ หากประชาชนมีข้อสงสัยสามารถขอคำปรึกษาแนะนำจากวิศวกร และผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับโครงสร้างบ้านได้ที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ โทร 0 2395 1823


Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.