วันที่ 27 ม.ค. 2565, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB news"ราคาทอง" เปิดตลาดเช้าวันนี้ 5 ก.ค. 64 เพิ่มขึ้น 50 บาท !


5 ก.ค. 2564, 10:02"ราคาทอง" เปิดตลาดเช้าวันนี้ 5 ก.ค. 64 เพิ่มขึ้น 50 บาท !
วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทองคำ ประจำวันครั้งที่ 1 เวลา 09.22 น. ดังนี้ ราคาทองคำแท่งรับซื้อ 27,100.00 บาท ราคาทองคำแท่งขายออก 27,200.00 บาท ส่วนราคาทองคำรูปพรรณรับซื้อ 26,605.80 บาท ราคาทองคำรูปพรรณขายออก 27,700 บาทMOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.