วันที่ 25 ม.ค. 2565, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB news"ราคาทอง" เปิดตลาดเช้าวันนี้ 01 ก.ค. 64 ลดลง 100 บาท !


1 ก.ค. 2564, 09:33"ราคาทอง" เปิดตลาดเช้าวันนี้ 01 ก.ค. 64 ลดลง 100 บาท !
วันที่ 01 กรกฏาคม 2564 สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทองคำ ประจำวันครั้งที่ 1 เวลา 09:24 น. ดังนี้ ราคาทองคำแท่งรับซื้อ 26,750.00 บาท ราคาทองคำแท่งขายออก 26,850.00 บาท ส่วนราคาทองคำรูปพรรณรับซื้อ 26,272.28 บาท ราคาทองคำรูปพรรณขายออก 27,350.00 บาท

ทั้งนี้ ราคาทองลดลง 100 บาท เมื่อเทียบกับครั้งที่ผ่านมาMOST POPULAR
©2018 ONBNEWS. All rights reserved.