เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)นายกฯ นำคณะลงพื้นที่ชายหาดสวนสน พบปะรับฟังปัญหาชาวประมงพื้นบ้าน


24 ส.ค. 2563, 17:15นายกฯ นำคณะลงพื้นที่ชายหาดสวนสน พบปะรับฟังปัญหาชาวประมงพื้นบ้าน
วันนี้ ( 24 ส.ค.63 ) ในระหว่างภารกิจการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร (ครม.สัญจร) ที่จังหวัดระยอง พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้เดินทางไปยังพื้นที่ชายหาดสวนสน เพื่อพบปะกลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านสวนสน ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ประกอบการประมงทะเลชายฝั่ง ทาการประมงด้วย เครื่องมือประมงพื้นบ้าน เพื่อรับฟังปัญหาของชาวบ้านใน 3 ประเด็นหลัก คือ

1.ปัญหาคลื่นลมทะเลที่กัดเซาะชายฝั่ง และสร้างความเสียหายให้กับเรือประมง

2.ปัญหาภาระค่าไฟฟ้าในโครงการธนาคารปู

3.ปัญหาการขาดน้ำประปาในพื้นที่บริเวณชายหาดโดยเมื่อไปถึงนายกรัฐมนตรี ได้เข้าร่วมทำอาหารกับเซฟชุมชนจ.ระยองหลังจากนั้น ก็ได้ไปเยือนยังซุ้มแปรรูปหอยแมลงภู่  และได้ร่วมทำหอยแมลงภู่หวานกับชาวบ้าน และแจกจ่ายให้คณะผู้ติดตามและนักข่าวได้ชิม


จากนั้น พลเอกประยุทธ์ ได้รับฟังการบรรยายโครงการพัฒนาอาชีพกลุ่มประมงจังหวัดระยอง, โครงการธนาคารน้ำมันเครื่องมือสอง, รวมทั้งเข้าชมเครื่องมือประมงพื้นบ้านต่างๆ และธนาคารปู ซึ่งช่วยเพิ่มอัตราการรอดของลูกปูเพิ่มขึ้นจาก 16% เป็น 30% ก่อนที่จะเริ่มพูดคุยและพบปะกับพี่น้องประชาชน


โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวกับประชาชนที่มารอต้อนรับว่า ประเทศไทยมีทรัพยากรต่างๆ มากมาย อยากให้ช่วยกันรักษา และยิ้มสู้กับอุปสรรคต่างๆ รวมทั้งพูดถึงกรณีเหตุการณ์น้ำท่วมที่กำลังเกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่ ซึ่งรัฐบาลได้กำลังแก้ปัญหาอยู่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งต้องแก้ไขทั้งระบบ และต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย จึงขอให้ประชาชนเข้าใจ


Recommend News

MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.