เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)นายกฯ เยือน "ตลาด ๑๐๐ เสา" รับฟังปัญหา-ข้อเสนอชาวระยอง ย้ำพร้อมขับเคลื่อนแก้ไขทุกภาคส่วน


24 ส.ค. 2563, 15:56นายกฯ เยือน "ตลาด ๑๐๐ เสา" รับฟังปัญหา-ข้อเสนอชาวระยอง ย้ำพร้อมขับเคลื่อนแก้ไขทุกภาคส่วน
วันนี้ ( 24 ส.ค.63 ) ในระหว่างภารกิจการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร (ครม.สัญจร) ที่จังหวัดระยอง พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้เดินทางไปยังตลาดสินค้าครบวงจร เทศบาลบ้านเพ (ตลาด ๑๐๐ เสา) เพื่อรับฟังปัญหาของประชาชนชาวระยอง

โดยนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวว่า ได้ทราบความเดือดร้อนของชาวระยองเป็นอย่างดี สัญญาว่าจะแก้ปัญหาอย่างจริงจังและจริงใจ และฝากชาวระยองให้รักษาความเป็นไทยและมีความสามัคคีขณะที่ ตัวแทนประชาชนในพื้นที่ ได้ฝากถึงการแก้ปัญหาการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 รวมถึงขอให้นายกรัฐมนตรีให้ช่วยรณรงค์ ไทยเที่ยวไทย เพื่อให้เกิดการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น และขอให้ช่วยสานต่องบประมาณการวิจัยในเทคโนโลยีการเกษตร ที่หลายหน่วยงานในท้องที่ได้ทำการวิจัยมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว แต่ได้หยุดไปเนื่องจากงบประมาณหมดลง

ในภาค SMEs ได้ฝากถึงการแก้ไขปัญหาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในพื้นที่ โดยการจัดงานอีเว้นต์, งาน e-Sport และงาน Expo ต่างๆ เพื่อให้เกิดการอุปโภคบริโภคภายในจังหวัด ส่วนผู้แทนของตลาด ๑๐๐ เสา เสนอให้มีการปรับภูมิทัศน์สถานที่สำคัญในพื้นที่ เช่น หาดแม่รำพึง และตลาด  ๑๐๐ เสาเอง และขยายไปยังสถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงเพื่อให้กลายเป็นจุดท่องเที่ยว-เช็คอิน ให้กับนักท่องเที่ยว

ด้าน พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา กล่าวว่า รัฐบาลทราบปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นอย่างดี ส่วนสิ่งที่ประชาชนขอมานั้น ในเรื่องการท่องเที่ยว เรื่องการเกษตรฯ ยินดีสนับสนุนและขับเคลื่อนอย่างเต็มที่ โดยมอบหมายให้รัฐมนตรีแต่ละกระทรวงที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ดูแล

 


ทั้งนี้ตลาดสินค้าครบวงจร เทศบาลบ้านเพ (ตลาด ๑๐๐ เสา) เป็นตลาดที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาความแออัดและการจราจรของ ตลาดบ้านเพเดิม สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้เป็นจานวนมาก ภายในมีโครงสร้างขนาดใหญ่ต้องใช้เสามากกว่า ๑๐๐ ต้น จำหน่ายสินค้าทุกประเภททั้งอาหารทะเลและผลไม้แปรรูป ผลไม้ตามฤดูกาล ของฝาก

 


Recommend News

MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.