วันที่ 15 ก.ค. 2563, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB newsรมว.ศธ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวันแรกหลังเปิดภาคเรียน เน้นย้ำ!! โรงเรียนทุกแห่งการ์ดอย่าตกเด็ดขาด!


1 ก.ค. 2563, 10:09รมว.ศธ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวันแรกหลังเปิดภาคเรียน เน้นย้ำ!! โรงเรียนทุกแห่งการ์ดอย่าตกเด็ดขาด!
นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ที่ โรงเรียนโยธินบูรณะ กทม. ซึ่งบรรยากาศการเปิดภาคเรียนนักเรียนทุกคนต่างตื่นเต้นดีใจที่ได้มาโรงเรียน โดยโรงเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการของสาธารณสุข (สธ.) อย่างเคร่งครัดทั้งตรวจวัดไข้นักเรียนก่อนเข้าห้องเรียน จัดเจลแอลกอฮอร์ทุกจุดในสถานศึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  กล่าวว่า ตั้งใจมาดูความพร้อมของโรงเรียนขนาดใหญ่ เนื่องจากโรงเรียนไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้เต็มรูปแบบ 100% ซึ่งโรงเรียนโยธินบูรณะถือเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ มีนักเรียนทั้งหมด 3,310 คน ใช้วิธีสลับเลขที่เด็กในห้องเรียน ทั้งนี้ยอมรับช่วงแรกของการเปิดภาคเรียนอาจมีความไม่สะดวกเกิดขึ้น แต่ขอให้ครูและผู้ปกครองช่วยกันประสานความร่วมมือแก้ไขไปทีละจุด โดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนมีโรงเรียนบางแห่งมีเครื่องปรับอากาศในห้องเรียนทำให้อากาศถ่ายเทไม่สะดวก รวมถึงเด็กต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา อีกทั้งแม้จะวางมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมในห้องเรียนแล้ว แต่ก็ขอฝากครูช่วยดูแลให้เด็กอย่ารวมตัวเป็นกลุ่มภายในโรงเรียนช่วงพักกลางวันมากนัก ขณะเดียวกันหากพบนักเรียนมีไข้สูงให้ประสานหน่วยงานด้านสาธารณสุขมาประเมินสถานการณ์ทันที อย่างไรก็ตามขอให้ดำเนินการตามมาตรการคัดกรองสุขภาพอย่างเคร่งครัดและการ์ดอย่าตกอย่างเด็ดขาด


ด้านนายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่า ภาพรวมการเปิดภาคเรียนวันแรกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ขอบคุณบุคลากรทางการศึกษาไม่ว่าจะเป็นครูและผู้บริหารโรงเรียนทุกคนที่ช่วยกันทำงานอย่างหนักและเตรียมความพร้อมรับมือในเรื่องนี้จนสามารถเปิดการเรียนการสอนได้อย่างปกติ ทั้งนี้สพฐ.จะใช้โรงเรียนในพื้นที่จ.อุดรธานี เป็นโมเดลในการดำเนินการหากพบเด็กติดเชื้อภายในโรงเรียน เนื่องจากโรงเรียนในพื้นที่จ.อุดรธานี วางมาตรการด้านสุขภาพอย่างดีเยี่ยม เช่นการให้นักเรียนสแกนแอพพลิเคชั้นทุกจุดในโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นก่อนเข้าโรงเรียน ห้องเรียน หรือเลิกเรียนแล้ว เพราะการทำแบบนี้จะทำให้ทราบว่าเด็กที่ติดเชื้อโรคระบาดไปจุดไหนในโรงเรียนบ้าง เพื่อที่สาธารณสุขจังหวัดประเมินได้ว่าจะต้องปิดสถานศึกษาหรือไม่

MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.