เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)"อุบลฯ" พ่นยากำจัดยุงลายเขตชุมชน หลังมีผู้ป่วยติดเชื้อโรคไข้เลือดออก เสียชีวิต 9 ราย


16 มิ.ย. 2562, 09:52"อุบลฯ" พ่นยากำจัดยุงลายเขตชุมชน หลังมีผู้ป่วยติดเชื้อโรคไข้เลือดออก เสียชีวิต 9 ราย


วันที่ 16 มิ.ย. 62 ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า ชุมชนหมู่บ้านเอื้ออาทร วารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี นายธนวัฒน์  ไพศาลเจริญโชติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง นำเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข และ จิตอาสา ในชุมชนเอื้ออาทรวารินชำราบ พร้อมนายมหรรณพ โพธ์เขียว ประธานหมู่บ้านชุมชนเอื้ออาทรวารินชำราบ นำเครื่องฉีดพ่นยากำจัดยุงลาย  ตระเวนออกพ่นยาไปตามท่อระบายน้ำ อาคารบ้านเรือนประชาชน จำนวนกว่า 400 หลังคาเรือน เพื่อกำจัดยุงลายในชุมชนให้สิ้นซาก เนื่องจากยุงลายถือเป็นตัวอันตรายแพร่ระบาดเชื้อโรคไข้เลือดออกมาสู่คน  โดยเฉพาะในชุมชนเอื้ออาทร เคยพบผู้ป่วยเป็นโรคไข้เลือดออก  ดังนั้นทางประธานหมู่บ้านเอื้ออาทรวารินชำราบ และ อบต.โนนผึ้ง จึงจัดกิจกรรมปราบปรามยุงลายในชุมชน  เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไข้เลือดออก และต้องกำจัดยุงลาให้สิ้นซากทั่วทุกมุมของชุมชน  ร่วมทั้งวางแนวทางในการป้องกัน  ด้วยการคัดกรองกลุ่มคนที่ป่วยเป็นไข้ อันเกิดขึ้นในพื้นที่ จะต้องมีญาติมาแจ้งกลุ่ม อสม. หรือ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในท้องถิ่น  รับทราบทันที  เมื่อพบบุคคลในชุมชนป่วยเป็นไข้อะไรก็ตาม  เพื่อผู้นำชุมชนจะได้จัดเจ้าหน้าที่การสาธารณสุขเข้ามาตรวจอาการป่วยและคัดกรองอาการของโรคว่า  คนที่ป่วยนั้นป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกหรือไม่อีกครั้ง


สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ณ ปัจจุบัน สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ป่วยเป็นโรคไข้เลือดออก จำนวน 2.396 ราย และ เสียชีวิต ไปแล้ว จำนวน 9 ราย โดยการเสียชีวิตถือว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเร็วมากกว่าทุกๆ ปีที่ผ่านมา เพราะสถิติปัจจุบันเกิดขึ้นแค่ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคม ถึง เดือนมิถุนายน 2562  โดยมีผู้เสียชีวิตทันที  ถึง 9 ราย   โดยส่วนใหญ่เป็นประชาชนที่อยู่อาศัยในเขตอำเภอรอบนอก และ อำเภอตามแนวชายแดน 

 

สำนักงานสาธารสุข จังหวัดอุบลราชธานี  เร่งสังการไปยังสาธารณสุข ทั้ง 25 อำเภอ ในท้องที่ จังหวัดอุบลราชธานี  จัดเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และ เครือข่าย อสม. ผู้นำชุมชน และ ผู้นำท้องถิ่น ต่าง ๆ เร่งฉีดพ่นยา  ร่วมทั้งรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายให้ทั่วถึงทุกพื้นที่    

 


Recommend News

MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.