เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)อธิบดี สถ. กำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการป้องกัน "ยุงลาย" พาหะนำโรคไข้เลือดออก


7 มิ.ย. 2562, 12:54อธิบดี สถ. กำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการป้องกัน "ยุงลาย" พาหะนำโรคไข้เลือดออก
วันนี้ ( 7 มิ.ย.62 ) นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดเผยถึงสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในปัจจุบันว่า จากข้อมูลของกรมควบคุมโรค วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 มีรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก สะสมรวม 22,203 ราย อัตราป่วย 33.61 ต่อประชากรแสนคน มากกว่าปี 2561 ในช่วงเวลาเดียวกัน 2 เท่า มีผู้เสียชีวิต 28 ราย อัตราป่วยแล้วเสียชีวิต การกระจายการเกิดโรคไข้เลือดออกรายภาค พบว่า ภาคใต้ มีอัตราป่วยสูงที่สุด รองลงมาได้แก่ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคเหนือ ส่วนใหญ่พบในกลุ่มอายุ 5 - 14 ปี มีอัตราป่วยสูงสุด รองลงมาได้แก่กลุ่มอายุ 15 - 34 ปี และอายุ 0 - 4 ปี ตามลำดับ 

        ดังนั้นเพื่อเป็นการระมัดระวังและป้องกันปัจจัยเสี่ยงต่อโรค โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง และป้องกันการระบาดของโรคติดต่อในระดับพื้นที่ จึงแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ บุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานที่ราชการ และศาสนสถาน ให้ทราบถึงอาการสำคัญและวิธีการป้องกันโรค โดยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บูรณาการจัดทำแผนงานในการดำเนินงานป้องกันโรคดังกล่าว และให้อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ร่วมดำเนินการในกิจกรรมต่างๆ เช่น พิจารณาจัดกิจกรรม Big Cleaning Week ทุกสัปดาห์แรกของเดือนตลอดทั้งปี เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายทั้งบริเวณภายในและภายนอกหน่วยงาน เก็บภาชนะไม่ให้มีที่เพาะพันธุ์ยุง และ ภาชนะเก็บน้ำ ต้องมีฝาปิดให้มิดชิด หรือเปลี่ยนถ่ายน้ำไม่ให้ยุงลายวางไข่ รวมทั้ง เน้นย้ำพี่น้องประชาชนว่า หากมีอาการเจ็บป่วย ควรหลีกเลี่ยงการซื้อยามารับประทานเอง ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยหาสาเหตุและวิธีการรักษาให้ถูกต้องด้วย

Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.