เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)"สำนักงานสาธารณสุขเทศบาลตำบลบ้านต๋อม" ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขในพื้นที่หมู่ที่ 14 รณรงค์ฉีดพ่นหมอกควันและยุงลาย


15 มิ.ย. 2562, 08:10"สำนักงานสาธารณสุขเทศบาลตำบลบ้านต๋อม" ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขในพื้นที่หมู่ที่ 14 รณรงค์ฉีดพ่นหมอกควันและยุงลาย
วันที่ 15 มิถุนายน 2562 ผู้สื่อข่าว ONBNEWS รายงานว่า สำนักงานสาธารณสุข เทศบาลตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขในพื้นที่หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ร่วมกันรณรงค์ฉีดพ่นหมอกควันและยุงลาย เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาไข้เลือดออกในพื้นที่ ขณะที่ข้อมูลไข้เลือดออกของสาธารณะสุขจังหวัดพะเยา พบว่าในรอบปีที่ผ่านมาจนถึงเดือนมิถุนายน มีผู้ป่วยจำนวน 53 รายและยังไม่มีผู้เสียชีวิต

 

 

 

 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเทศบาลตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา พร้อมอาสาสมัครสาธารณสุข ในพื้นที่หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ต้องนำเครื่องพ่นหมอกควัน เข้าทำการฉีดพ่นหมอกควันในพื้นที่รวมทั้งโรงกำจัดลูกน้ำยุงลาย ที่คาดเป็นสาเหตุของไข้เลือดออกเพื่อป้องกันปัญหาไข้เลือดออกและยุงลายแพร่ระบาด ขณะที่ข้อมูลจากสำนักงานสาธารณะสุขจังหวัดพะเยา ระบุว่า ในปีนี้ จังหวัดพะเยา พบผู้ป่วยแล้ว 53 ราย ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต ซึ่งพบผู้ป่วยใน 6 อำเภอ 17 ตำบล 23 หมู่บ้าน โดยอำเภอที่มีอัตราป่วยมากสุด คือ อำเภอเชียงคำ รองลงมาคือ อำเภอแม่ใจ และอำเภอดอกคำใต้ (ข้อมูล ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2562) โดยในสัปดาห์นี้ มีตำบลที่พบผู้ป่วยรายใหม่ คือ ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ ตำบลห้วยลาน ตำบลบุญเกิด อำเภอดอกคำใต้ และพื้นที่ตำบลป่าแฝก ตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ ทั้งนี้ ก็ได้แจ้งเตือนประชาชน และในระดับพื้นที่ ได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย โดยมาตรการ 3 เก็บ 3 โรค และกิจกรรมจิตอาสาปราบยุงลาย ตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 เป็นต้นไป และขณะนี้ได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับทางสาธารณะสุขร่วมกันออกรณรงค์ที่จะป้องกันต้องแก้ไขปัญหาไข้เลือดออกดังกล่าว เนื่องจากสถานการณ์ไข้เลือดออกมักจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนนี้เป็นจำนวนมาก

 

 

 

 


โดยในปีนี้ จังหวัดพะเยา พบผู้ป่วยแล้ว 53 ราย ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต ซึ่งพบผู้ป่วยใน 6 อำเภอ 17 ตำบล 23 หมู่บ้าน โดยอำเภอที่มีอัตราป่วยมากสุด คือ อำเภอเชียงคำ รองลงมาคือ อำเภอแม่ใจ และอำเภอดอกคำใต้ (ข้อมูล ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2562) โดยในสัปดาห์นี้ มีตำบลที่พบผู้ป่วยรายใหม่ คือ ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ ตำบลห้วยลาน ตำบลบุญเกิด อำเภอดอกคำใต้ และพื้นที่ตำบลป่าแฝก ตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจทั้งนี้ ก็ได้แจ้งเตือนประชาชน และในระดับพื้นที่ ได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย โดยมาตรการ 3 เก็บ 3 โรค และกิจกรรมจิตอาสาปราบยุงลาย ตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 เป็นต้นมา เพื่อกระตุ้นให้ประชาชน หน่วยงานทุกภาคส่วน ร่วมดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคอย่างต่อเนื่อง มีการคืนข้อมูลการเฝ้าระวังพาหะนำโรค หรือค่าดัชนีลูกน้ำ

 

 

 

 


Recommend News

MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.