เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)โฆษกฯ ชี้! "ช่อ พรรณิการ์" สามารถยื่นอุทธรณ์กรณีถูกตัดสิทธิทางการเมืองได้


21 ก.ย. 2566, 12:47โฆษกฯ ชี้! "ช่อ พรรณิการ์" สามารถยื่นอุทธรณ์กรณีถูกตัดสิทธิทางการเมืองได้
จากกรณีที่ศาลฎีกามีคำพิพากษาว่า น.ส.พรรณิการ์  วานิช  อดีต สส.พรรคอนาคตใหม่  ผิดฐานฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงตามกฎหมาย  ให้ถอนสิทธิรับสมัครเลือกตั้งตลอดไปและไม่มีสิทธิดำรงตำแหน่งทางการเมือง จากกรณีที่โพสต์ภาพและข้อความในเฟซบุ๊ก ที่ทำให้ประชาชนเข้าใจไปในทางที่อาจเชื่อมโยงกับเรื่องของสถาบันฯ เป็นพฤติการณ์หรือการกระทำที่ส่อไปในทางขัดต่อมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง

วันนี้ (21 ก.ย. 66)  นายสรวิศ ลิมปรังษี โฆษกศาลยุติธรรม  เปิดเผยว่า  คำพิพากษาศาลฎีกา ได้เพิกถอนสิทธิในการลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  แต่ไม่ได้เพิกถอนสิทธิ์ในการเลือกตั้ง  ดังนั้น น.ส.พรรณิการ์  ยังสามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้เหมือนกับประชาชนทั่วไปส่วนการยื่นอุทธรณ์นั้น  น.ส.พรรณิการ์ สามารถใช้สิทธิ์ยื่นอุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ของศาลฎีกาได้  และต้องให้อีกฝ่ายยื่นแก้อุทธรณ์ ว่ามีข้อขัดค้านอย่างไร ก่อนนำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมใหญ่ของศาลฎีกา  ซึ่งจะมีการตั้งองค์คณะขึ้นมาพิจารณาเรื่องการอุทธรณ์ และหากมีคำพิพากษาในชั้นอุทธรณ์แล้ว  ก็ถือเป็นที่สิ้นสุด ไม่มีองค์กรหรือหน่วยงานใดที่สามารถพลิกกลับคำพิพากษาที่เคยพิพากษาหรือมีคำสั่งไปแล้วได้


ส่วนกรณีที่มีอดีต สส.ให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมในการถูกตัดสิทธิทางการเมืองตลอดชีวิต เนื่องจากความผิดเกี่ยวกับการฝ่าฝืนจริยธรรมนั้น โฆษกศาลยุติธรรม   ยืนยันว่า  เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดไว้  เพราะศาลมีหน้าที่พิพากษาและบังคับใช้กฎหมายตามที่กฎหมายกำหนด  ไม่สามารถพิพากษาให้แตกต่างไปได้ หากมองว่าผลที่ตามมาไม่ควรถึงขั้นตัดสิทธิทางการเมือง  ก็จะต้องไปแก้ที่กฎหมายก่อน


Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.