เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)เผยช่วง 8 เดือนแรกปีนี้ ต่างชาติลงทุนในไทยทะลุ 6.5 หมื่นล้าน ญี่ปุ่นเข้าวินอันดับแรก


20 ก.ย. 2566, 15:18เผยช่วง 8 เดือนแรกปีนี้ ต่างชาติลงทุนในไทยทะลุ 6.5 หมื่นล้าน ญี่ปุ่นเข้าวินอันดับแรก
วันนี้ ( 20 ก.ย.66 ) นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว เปิดเผยว่า ช่วง 8 เดือนของปี 2566 (มกราคม - สิงหาคม) มีการอนุญาตให้คนต่างชาติเข้ามาลงทุนประกอบธุรกิจในประเทศไทย จำนวน 435 ราย เงินลงทุนทั้งสิ้น 65,790 ล้านบาท เกิดการจ้างงานคนไทย 4,491 คน โดยชาวต่างชาติที่เข้ามาลงทุน 5 อันดับแรก ได้แก่ ญี่ปุ่น สิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา จีน และฮ่องกง รวมถึงมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีอันเป็นองค์ความรู้เฉพาะด้านโดยตรงจากประเทศผู้เข้ามาลงทุนให้แก่คนไทยในหลายด้าน

ทั้งนี้ ธุรกิจที่ได้รับอนุญาตส่วนใหญ่ เป็นธุรกิจที่สอดคล้องกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ นโยบายการส่งเสริมการลงทุนเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ อาทิ บริการขุดเจาะหลุมปิโตรเลียมภายในบริเวณพื้นที่แปลงสำรวจที่ได้รับสัมปทานในอ่าวไทย บริการซอฟต์แวร์ ประเภท ENTERPRISE SOFTWARE และ DIGITAL CONTENT

สำหรับการลงทุนในพื้นที่ EEC ช่วง 8 เดือนของปี 2566 (มกราคม - สิงหาคม) มีนักลงทุนต่างชาติสนใจลงทุน 86 ราย คิดเป็นร้อยละ 20 ของจำนวนนักลงทุนทั้งหมด มูลค่าการลงทุน 14,283 ล้านบาท เป็นนักลงทุนจากประเทศญี่ปุ่น จีน และฮ่องกง

ทั้งนี้ เฉพาะเดือนสิงหาคม 2566 มีการอนุญาตให้คนต่างชาติประกอบธุรกิจในประเทศไทย 58 ราย เงินลงทุนทั้งสิ้น 6,840 ล้านบาท เกิดการจ้างงานคนไทย 897 คน ส่วนใหญ่เป็นคนต่างชาติจากญี่ปุ่น สิงคโปร์และฮ่องกง

Recommend News

©2018 ONBNEWS. All rights reserved.