เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)มท.1 ลั่นใครเข้าข่ายพฤติการณ์ "ผู้มีอิทธิพล" ตรวจสอบหมดแม้เป็นพวกเดียวกัน


19 ก.ย. 2566, 14:27มท.1 ลั่นใครเข้าข่ายพฤติการณ์ "ผู้มีอิทธิพล" ตรวจสอบหมดแม้เป็นพวกเดียวกัน
นายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ยืนยันความโปรงใสในการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีอิทธิพลว่า คำว่าผู้มีอิทธิพลต้องแบ่งเป็น 2 ฝ่ายทั้งผู้มีอิทธิพลในด้านดี ซึ่งเป็นส่วนที่ควรได้รับการยกย่อง ส่วนผู้มีอิทธิพลในด้านไม่ดี ยืนยันว่าไม่ว่าจะเป็นข้าราชการระดับสูง หรือนักการเมืองพวกเดียวกัน หากเข้าข่าย 1 ใน 16 พฤติการณ์ที่เขาข่ายเป็นผู้มีอิทธิพลก็ต้องตรวจสอบ

ด้านนายชาดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยเพิ่มเติมว่า ตอนนี้มีการจัดทำบัญชีรายชื่อแบบแบ่งโซนสีซึ่งส่วนที่ต้องเฝ้าระวังคือส่วนลิสต์รายชื่อที่อยู่ในบัญชีสีเหลือง หรือผู้มีอิทธิพลปานกลาง และสีแดงที่เป็นผู้มีอิทธิพลมาก เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้มีอิทธิพลเหล่านี้มีอิทธิพลที่มากเกินไป พร้อมยืนยันหากใครใช้อำนาจในการรังแกประชาชนจะจัดการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาด

Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.