เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)"เศรษฐา" ลงนามแต่งตั้ง 9 ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี


15 ก.ย. 2566, 12:59"เศรษฐา" ลงนามแต่งตั้ง 9 ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
วันที่ 15 ก.ย.66 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายเศรษฐา ทวีสิน  นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลัง ลงนามคำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี โดยมี นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง ประธานที่ปรึกษา  ส่วนที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ประกอบด้วย-นายเทวัญ ลิปตพัลลภ 
-นายพิชัย ชุณหวชิร 
-นายศุภนิจ จัยวัฒน์ 
-ผู้ช่วยศาตราจารย์พิมล ศรีวิกรม์ 
-นายพิชิต ชื่นบาน 
-นายชลธิศ สุรัสวดี 
-นายชัย วัชรงค์ 
-นายสุรยุทธ์ ทวีกุลวัฒน์

โดยให้ส่วนราชการสนับสนุนการดำเนินงานของที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ตามที่ได้รับการร้องขอและให้สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของที่ปรึกษาฯ สำหรับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามระเบียบของราชการโดยให้เบิกจ่ายจากสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีRecommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.