เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)"ประยุทธ์" มอบหมาย "อนุชา" ถวายเครื่องราชสักการะเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา แด่พระพรหมบัณฑิต


1 ก.ย. 2566, 13:42"ประยุทธ์" มอบหมาย "อนุชา" ถวายเครื่องราชสักการะเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา แด่พระพรหมบัณฑิต
วันนี้ ( 1 ก.ย.66 ) เวลา 08.00 ณ กุฎิพระพรหมบัณฑิต วัดประยูรวงศาวาสวรวิหาร ถนนประชาธิปก เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้แทนถวายเครื่องราชสักการะเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2566

โอกาสนี้ นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ถวายเครื่องสักการะเทียนพรรษา ผ้าไตร เครื่องไทยธรรม เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2566 แด่พระพรหมบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดประยูรวงศา วาสวรวิหาร จากนั้น นายอนุชาฯ ได้สนทนาธรรมกับพระพรหมบัณฑิต โดยพระพรหมบัณฑิต ได้สอบถามถึงปัญหา อุปสรรค รวมทั้งให้คำแนะนำในการทำงาน ขอยึดหลักของประชาชนและประเทศชาติเป็นสำคัญ  ทั้งนี้พระพรหมบัญฑิตได้ชื่นชมในการทำหน้าที่กำกับสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ซึ่งเป็นเสาหลักที่สำคัญอีกเสาหนึ่งของประเทศ เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ต้องช่วยกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา นอกจากนี้ พระพรหมบัณฑิตยังได้สอบถามถึงผลการดำเนินโครงการโคล้านครอบครัว ในกำกับการดูแลของนายอนุชาฯ ถือเป็นโครงการเศรษฐกิจฐานรากสร้างประโยชน์โดยตรงต่อประชาชนในท้องถิ่น หากช่วยกันขับเคลื่อนโครงการจนประสบความสำเร็จจะส่งผลต่อเศรษฐกิจโดยรวม ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่คนประชาชนระดับฐานรากมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตามมา ช่วงท้ายของการสนทนาธรรม พระพรหมบัณฑิต ได้ให้พรขอให้นายอนุชาฯ มีสุขภาพแข็งแรง ทั้งกาย และใจ มีกำลังทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไป ขอให้การดำเนินงานทุกอย่างประสบความสำเร็จ

Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.