เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)"ประยุทธ์" ปิดฉาก 9 ปี นั่งนายกฯ จากนี้ขอพักผ่อน-ให้เวลาครอบครัว


29 ส.ค. 2566, 16:05"ประยุทธ์" ปิดฉาก 9 ปี นั่งนายกฯ จากนี้ขอพักผ่อน-ให้เวลาครอบครัว
วันนี้ ( 29 ส.ค.66 ) พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เปิดเผยว่า ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ ว่าเป็นการประชุมครั้งสุดท้าย จากการประเมินขั้นตอนเป็นไปตามกระบวนการปกติของการได้รัฐบาลใหม่ วันนี้ยังคงต้องดูแลในส่วนที่ทำได้ตามหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลรักษาการ พร้อมขอบคุณสื่อมวลชนทุกคน หลายปีที่ผ่านมา เข้าใจการทำงานและไม่ไปก้าวล่วง

เห็นว่า คงไม่ต้องฝากงานกับรัฐบาลใหม่ ถือเป็นมารยาทที่ต้องให้รัฐบาลใหม่ดำเนินงานในระยะต่อไป หลังจากนี้เมื่อเกษียณจากการเป็นนายกรัฐมนตรีแล้ว จะพักผ่อนและให้เวลากับครอบครัวให้มากขึ้น รวมทั้งยังเป็นประชาชนทั่วไป ไม่มีสิทธิพิเศษที่ต้องมาเคารพ หรือยกย่องตนเอง

ส่วนสิ่งที่ได้จากการเมืองที่ผ่านมาว่า ได้ทำงานทุกวัน เพื่อประเทศชาติและประชาชน และทำทุกอย่างให้ดีที่สุด ส่วนอนาคตก็เป็นเรื่องของรัฐบาลชุดต่อไปมาดำเนินการและไม่ขอมองย้อนกลับไปถึงอดีตที่ผ่านมา ต้องเดินหน้าอย่างเดียวและระมัดระวังในการเดินหน้า ต้องรักษาทุกคนที่ทำงานร่วมกันมาให้ปลอดภัย พร้อมขอบคุณคณะรัฐมนตรีและข้าราชการทุกคนช่วยทำงานมาโดยตลอด ด้วยความเชื่อมั่นซึ่งกันและกัน เพราะทำตามกฎหมายและกฎระเบียบที่มีอยู่

นายกรัฐมนตรี ยังกล่าวถึงความประทับใจตลอด 9 ปีที่ผ่านมาคือ ได้อยู่ร่วมกับคณะรัฐมนตรีชุดนี้ 4 ปีเต็ม ทุกคนให้ความร่วมมือ พูดจาและทักท้วงกันด้วยเหตุผล ถือเป็นความผูกพันในสิ่งที่ทำร่วมกันมา โดยไม่ได้มุ่งหวังประโยชน์ใดๆ และหวังที่จะได้เห็นการเดินหน้าในอนาคต ต้องถ่ายทอดไปสู่คนรุ่นใหม่สร้างความเข้าใจให้มากขึ้น

ขณะเดียวกันไม่ขอตอบเรื่องรัฐมนตรีกลาโหมคนใหม่ เพราะเป็นเรื่องของกระบวนการทางการเมือง ในการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี ทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการและไม่ได้มีการแนะนำใดๆ เพราะตนเองยังไม่ได้เห็นโผคณะรัฐมนตรี เห็นแต่ตามที่สื่อนำเสนอ และมีว่าที่รัฐมนตรี มายื่นกรอกประวัติที่สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดังนั้นขอให้รอดู หลังจากการโปรดเกล้าฯ ขอทุกคนอย่าไปก้าวล่วงอำนาจ ทุกอย่างต้องเป็นไปตามขั้นตอน พร้อมกล่าวถึงหน้าตาคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ ดูดีทุกคน โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรี ยังได้ร่วมถ่ายภาพกับสื่อมวลชนและช่างภาพที่ทำข่าวในทำเนียบรัฐบาลอย่างเป็นกันเอง

Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.