วันที่ 17 ก.พ. 2563, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB news"มหาดไทย" แจ้งทุกจังหวัดจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 3 พระองค์


10 ต.ค. 2562, 10:56"มหาดไทย" แจ้งทุกจังหวัดจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 3 พระองค์
วันนี้ (10 ต.ค.62) นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีข้อสั่งการให้มีการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 3 พระองค์ เมื่อวันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2562 โดยกระทรวงมหาดไทยได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในส่วนภูมิภาคนายฉัตรชัย พรหมเลิศ กล่าวว่า พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้เห็นชอบให้แจ้งจังหวัดและอำเภอเพื่อพิจารณาดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 3 พระองค์ ดังนี้ ในวันที่ 13 ตุลาคม 2562 จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดลำน้ำ คู คลอง ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จากนั้นในวันที่ 18 ตุลาคม 2562 จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดศาสนสถาน เช่น วัด โบสถ์ มัสยิด หรืออื่นๆ เพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และในวันที่ 23 ตุลาคม 2562 จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดบริเวณเส้นทางรถไฟ และระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน เช่น ไฟฟ้า ประปา รวมถึงการตรวจสอบความปลอดภัยและความพร้อมในการใช้งานของระบบไฟฟ้า ประปาในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัย หรือกิจกรรมพัฒนาอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว


นายฉัตรชัย พรหมเลิศ กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสดังกล่าว กระทรวงมหาดไทย จึงขอเชิญชวนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ตลอดจนพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วน เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกันในวันดังกล่าวข้างต้น ตามเวลาและสถานที่ที่แต่ละจังหวัดและอำเภอกำหนดต่อไป

MOST POPULAR

©2018 ONBNEWS. All rights reserved.