เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)ก้าวไกล แถลงประกาศเป็น "ฝ่ายค้าน" ลั่นเดินหน้าตรวจสอบสุดความสามารถ


22 ส.ค. 2566, 18:09ก้าวไกล แถลงประกาศเป็น "ฝ่ายค้าน" ลั่นเดินหน้าตรวจสอบสุดความสามารถ
วันนี้ ( 22 ส.ค.66 ) ที่รัฐสภา ภายทราบผลการลงมีมติของรัฐสภา ที่นายเศรษฐา ทวีสิน ได้เสียงเห็นชอบเกินกึ่งหนึ่ง จึงถือว่ามติที่ประชุมเห็นชอบการแต่งตั้งนายเศรษฐา ทวีสินให้เป็นนายกรัฐมนตรี คนที่ 30 นั้น 

นายชัยธวัช ตุลาธน เลขาธิการพรรคก้าวไกล พร้อมด้วย สส.พรรคก้าวไกล ได้แถลงระบุว่า เป็นที่ประจักษ์แล้วว่าการเลือกนายกรัฐมนตรีในวันนี้ และการจัดตั้งรัฐบาลหลังจากนี้ มิได้เป็นไปตามเจตจำนงค์ของประชาชนส่วนใหญ่ที่ได้แสดงออกผ่านการเลือกตั้ง พรรคก้าวไกลขอย้ำว่าการจัดตั้งรัฐบาลในครั้งนี้มิใช่การสลายขั้วการขัดแย้ง โดยเอาวาระของประชาชน และวาระของประเทศเป็นตัวตั้ง แต่นี่เป็นการสยบยอมต่อลมหายใจให้กับระบบการเมืองที่ชนะรัฐประหารในปี 2557 พยายามที่จะสรรหาปัญหาขึ้น เป็นการทำลายความหวังความศรัทธาและอำนาจของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย 

นายชัยธวัช ต่อจากนี้ไปพรรคก้าวไกลจะทำงานในฐานะพรรคฝ่ายค้าน โดยเราจะเป็นฝ่ายค้านเชิงรุก ทุกเสียงที่มอบให้พรรคก้าวไกลต้องมีความหมาย สส.พรรคก้าวไกลทุกคนจะทำงานอย่างสุดความสามารถ ทั้งในด้านการตรวจสอบฝ่ายบริหาร ทั้งในด้านการผลักดันกฎหมายที่ก้าวหน้า ทั้งในด้านการผลักดันวาระของประชาชนผ่านกลไกต่างๆของสภาฯ รวมทั้งการทำงานกับประชาชนนอกสภาฯ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงสังคมร่วมกันอย่างไม่ท้อถอย 

"แม้ในวันนี้ผู้มีอำนาจจะพยายามทำให้อำนาจของประชาชนไม่มีความหมาย แต่พรรคก้าวไกลยังยืนอยู่ข้างประชาชนอย่างมั่นคง ด้วยความเชื่อมั่นว่าพลังของพี่น้องประชาชนจะสามารถสร้างอนาคตแบบใหม่ให้กับสังคมไทยได้ สักวันหนึ่งเราจะมีประชาธิปไตยอย่างแท้จริง สักวันหนึ่งเราจะมีระบบเศรษฐกิจที่ก้าวหน้าเท่าทันโลกและเป็นธรรม สักวันหนึ่งเราจะมีสังคมที่เคารพความแตกต่างหลากหลาย เคารพสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชน  ยึดถือความมั่นคงเป็นความมั่นคงของชาติ ด้วยความเคารพประชาชนที่มีอำนาจสูงสุดของประเทศ จากพรรคก้าวไกลครับ

Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.