เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)รัฐสภามีมติ 482 เสียง เห็นชอบ "เศรษฐา ทวีสิน" เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 30


22 ส.ค. 2566, 17:34รัฐสภามีมติ 482 เสียง เห็นชอบ "เศรษฐา ทวีสิน" เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 30
วันนี้ ( 22 ส.ค.66 ) การประชุมร่วมกันของรัฐสภา เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี ตามมาตรา 272 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยนพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน และหัวหน้าพรรคเพื่อไทย (พท.) ได้เสนอชื่อ นายเศรษฐา ทวีสิน พร้อมกับมีผู้รับรองชื่อถูกต้อง โดยมีการเสนอเพียงชื่อเดียว

นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภา ในฐานะประธานในที่ประชุม ได้แจ้งระเบียบการโหวตนายกรัฐมนตรีคนที่ 30 โดยใช้วิธีการเปิดเผย ซึ่งเลขาธิการจะเรียกชื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) และสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ตามลำดับตัวอักษร โดยการโหวตจะมี 3 รูปแบบคือ เห็นชอบ, ไม่เห็นชอบ และงดออกเสียง โดยผู้ถูกเสนอชื่อต้องได้รับเสียงเห็นชอบเกินกึ่งหนึ่ง คือ 374 เสียงเป็นต้นไป

ผลการลงคะแนนอย่างเป็นทางการ เห็นชอบ 482 เสียง ไม่เห็นชอบ 165 เสียง และงดออกเสียง 81 เสียง ส่งผลให้นายเศรษฐา ทวีสิน ได้คะแนนเห็นชอบรวมเกินกึ่งหนึ่ง จึงถือว่ามติที่ประชุมเห็นชอบการแต่งตั้งนายเศรษฐา ทวีสินให้เป็นนายกรัฐมนตรี คนที่ 30

Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.