เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)"ราคาทอง" เปิดตลาดเช้าวันที่ 24 ก.ค. 66 คงที่ !


24 ก.ค. 2566, 09:42"ราคาทอง" เปิดตลาดเช้าวันที่ 24 ก.ค. 66  คงที่ !
วันที่  24 กรกฎาคม 2566 ประจำวันครั้งที่ 1 เวลา 09.25 น. ดังนี้ ราคาทองคำแท่งรับซื้อ 31,900.00 บาท ราคาทองคำแท่งขายออก 32,000.00 บาท ส่วนราคาทองคำรูปพรรณรับซื้อ 31,320.56 บาท ราคาทองคำรูปพรรณขายออก 32,500.00 บาท

ทั้งนี้ ราคาทอง คงที่  เมื่อเทียบกับครั้งที่ผ่านมา

Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.