เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)"เพื่อไทย" แถลง 4 ข้อ รับไม้ต่อก้าวไกลเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล ลั่น 27 ก.ค.นี้ได้นายกฯแน่นอน


21 ก.ค. 2566, 14:18"เพื่อไทย" แถลง 4 ข้อ รับไม้ต่อก้าวไกลเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล ลั่น 27 ก.ค.นี้ได้นายกฯแน่นอน
วันนี้ ( 21 ก.ค.66 ) นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว หัวหน้าพรรคเพื่อไทย, นายภูมิธรรม เวชยชัย รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย และประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรคเพื่อไทย ได้ตั้งโต๊ะแถลงกรณีพรรคก้าวไกลได้มีการแถลงข่าวต่อสาธารณะว่าได้มอบภารกิจในการเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลให้กับทางพรรคเพื่อไทยแล้วนั้น ซึ่งทางพรรคเพื่อไทยได้ปรึกษาหารือกันได้ข้อสรุปดังนี้

1. พรรคเพื่อไทยขอขอบคุณพรรคก้าวไกล ที่ส่งมอบภารกิจในการจัดตั้งรัฐบาลให้กับพรรคเพื่อไทย ซึ่งเป็นไปตามวิถีทางทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขภายใต้เงื่อนไขของการร่วมรัฐบาลจาก  8 พรรคการเมืองเดิม ตามที่พรรคก้าวไกลได้แถลงต่อสื่อมวลชนไปแล้ว เบื้องต้นพรรคเพื่อไทยจะได้หารือกับ 8 พรรคการเมืองเดิมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและกำหนดแนวทางในการจัดตั้งรัฐบาลต่อไป

2. พรรคเพื่อไทยเห็นว่าภายใต้ข้อตกลงของ 8 พรรคการเมืองเดิม พรรคการเมืองทั้ง 8 พรรคสามารถรวมเสียงได้ 312 เสียง ซึ่งเสียงส่วนใหญ่ในรัฐสภาไม่เห็นชอบเนื่องจากมีเงื่อนไขสำคัญที่เกี่ยวกับประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 จึงส่งผลให้ไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ 

3. พรรคเพื่อไทยจึงมีความจำเป็นต้องหาเสียงสนับสนุนจากสมาชิกรัฐสภาเพิ่มเติม เพื่อให้ได้เสียงเกินกว่า 375 เสียง เบื้องต้นพรรคเพื่อไทยจะขอเสียงสนับสนุนจาก สมาชิกวุฒิสภา และจากพรรคการเมืองอื่นๆ เพื่อให้สามารถจัดตั้งรัฐบาลให้ได้ในที่สุด

4. หากผลการดำเนินเป็นประการใด จะได้แจ้งให้ 8 พรรคการเมืองและสาธารณชนทราบต่อไปโดยเร็ว

อย่างไรก็ตาม พรรคเพื่อไทย เตรียมนัดหารือทั้ง 8 พรรคร่วม วันนี้ (21 ก.ค.) เวลา 15.00 น.  เพื่อหาข้อสรุปในการดำเนินการจัดตั้งรัฐบาลโดยการนำของพรรคเพื่อไทย ส่วนในเรื่องการเสนอแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พรรคเพื่อไทยจะมีการประชุมเพื่อขอมติการรับรองครั้งสุดท้ายวันที่ 26 ก.ค.นี้

"วันนี้เราตั้งใจว่าจะต้องเอาให้ผ่าน ต้องไม่มีคำว่าถ้า ต้องทำอย่างสุดความสามารถในการบรรลุเป้าหมายในการจัดตั้งรัฐบาลให้ได้ เราเชื่อมั่นว่าวันที่ 27 ก.ค.เราได้นายกรัฐมนตรี" นายภูมิธรรม กล่าว

Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.