เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)ชื่นชมนักวิจัยไทย คิดค้นอนุภาคนาโนจากเปลือกหอยแมลงภู่ดูดซับคราบน้ำมัน คว้ารางวัลเวทีนานาชาติ


4 ก.ค. 2566, 14:47ชื่นชมนักวิจัยไทย คิดค้นอนุภาคนาโนจากเปลือกหอยแมลงภู่ดูดซับคราบน้ำมัน คว้ารางวัลเวทีนานาชาติ
วันนี้ ( 4 ก.ค.66 ) นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ชื่นชมนักวิจัยไทยเก่ง ประสบความสำเร็จได้รับรางวัลนานาชาติ สร้างชื่อเสียงให้กับประไทย โดย ดร. ชุติพันธ์ เลิศวชิรไพบูลย์ นักวิจัย จากศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และภาคเอกชน ศึกษาวิจัยเรื่อง อนุภาคนาโนอะราโกไนต์สำหรับทำความสะอาดคราบน้ำมัน ภายใต้โครงการ “ต้นแบบผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงแปรรูปจากเปลือกหอยแมลงภู่เหลือทิ้ง” ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เพื่อพัฒนาสินค้านวัตกรรมที่นำเอกลักษณ์และสมบัติเฉพาะของแคลเซียมคาร์บอเนตเปลือกหอยแมลงภู่ มาใช้ประโยชน์ในมิติต่างๆ ผ่านอนุภาคนาโนอะราโกไนต์ (Aragonite nanoparticles) สามารถตอบโจทย์นโยบายรัฐบาลเรื่องโมเดลเศรษฐกิจ BCG ด้านเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) และเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนที่เน้นการแปลงของเสียให้เป็นแหล่งรายได้

สำหรับงานวิจัยชิ้นนี้ ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ 2 รางวัล คือ รางวัล Gold medal และ รางวัล WIIPA Special Award จาก World Invention Intellectual Property Associations (WIIPA) จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับนานาชาติ ในงาน “The 6th China (Shanghai) International Invention & Innovation Expo 2023” ภายใต้งาน “The 9th China (Shanghai) International Technology Fair” ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 – 17 มิถุนายน 2566 ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน

“อนุภาคนาโนอะราโกไนต์ จากเปลือกหอยแมลงภู่ในรูปผงนั้น มีความบริสุทธิ์สูง ซึ่งทีมวิจัยได้ปรับเปลี่ยนสมบัติเชิงพื้นผิวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกำจัดคราบน้ำมัน  เมื่อนำต้นแบบฟองน้ำเคลือบอนุภาคนาโนอะราโกไนต์มาเช็ดพื้นผิวที่เปื้อนน้ำมัน พบว่า สามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี โดยที่พื้นผิวที่ผ่านการเช็ด ไม่มีคราบมันเหลือทิ้ง โดยสามารถต่อยอดใช้กับพื้นผิวที่เปื้อนน้ำมันไม่มากได้ หรือทำให้อยู่ในรูปของเหลวเพื่อใช้สเปรย์บนพื้นผิวที่เปื้อนให้ดูดซับน้ำมันได้ ทั้งนี้ ทีมวิจัยโดยนาโนเทคและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เตรียมต่อยอดใช้อนุภาคนาโนอะราโกไนต์จากเปลือกหอยแมลงภู่ในการดูดซับน้ำมันในพื้นที่ท่าจอดเรือ โดยอาจจะตั้งสถานีกรองน้ำทะเลที่อาจปนเปื้อนน้ำมันที่ใช้อนุภาคนาโนอะราโกไนต์เคลือบไส้กรองทดแทนการใช้สารเคมี เพื่อทำความสะอาดก่อนบำบัดในขั้นต่อไป ขณะนี้อยู่ระหว่างทำข้อเสนอโครงการเพื่อขอทุนวิจัยต่อไป” นางสาวรัชดา กล่าว

Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.