เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)นายกฯ ปลื้ม! ทุเรียนไทยยังคงได้รับความนิยมต่อเนื่องในจีน ส่งออก 5 เดือนแรกปี 2566 มูลค่ากว่า 6 หมื่นล้านบาท


22 มิ.ย. 2566, 09:08นายกฯ ปลื้ม! ทุเรียนไทยยังคงได้รับความนิยมต่อเนื่องในจีน ส่งออก 5 เดือนแรกปี 2566 มูลค่ากว่า 6 หมื่นล้านบาท
วันนี้ (วันที่ 22 มิถุนายน 2566) นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ยินดีต่อผลประกอบการและตัวเลขการส่งออก ทุเรียนไทยซึ่งยังคงได้รับความนิยมต่อเนื่องในจีน พร้อมกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ความสำคัญในการควบคุมและรักษาคุณภาพทุเรียนตามมาตรฐาน ตั้งแต่ต้นทางไปจนปลายทาง ชื่นชมระเบียงการค้าเชื่อมทางบกและทางทะเลระหว่างประเทศสายใหม่ (New International Land-Sea Trade Corridor: ILSTC) ใช้เวลาขนส่ง 4 วัน จากเดิม 8-10 วัน 
 
โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ล่าสุดทุเรียนไทยกว่า 150,000 ลูกได้ถูกขนส่งผ่านระเบียงการค้าเชื่อมทางบกและทางทะเลระหว่างประเทศสายใหม่ (New International Land-Sea Trade Corridor: ILSTC) โดยใช้เวลาขนส่งเพียง 4 วัน ลดลงจากเส้นทางขนส่งทางทะเล-ถนน จากก่อนหน้านี้ที่ใช้เวลาราว 8-10 วัน ซึ่งการขนส่งแบบใหม่นี้ไม่เพียงจะช่วยลดต้นทุนแล้ว ยังช่วยลดความเสียหายระหว่างการขนส่งได้อีกด้วย โดยสถิติการส่งออกทุเรียนปี 2565 ซึ่งถือเป็นปีที่มีสถิติการส่งออกทุเรียนสูงสุดในรอบ 30 ปี ไทยส่งออกทุเรียนสดมูลค่ากว่า 1.10 แสนล้านบาท คาดว่ามาจาก 4 ปัจจัยหลัก ได้แก่ 1. ความสะดวกในด้านการคมนาคมขนส่ง ที่สามารถส่งออกสูงสุดได้ถึง 700-800 ตัน/ตู้/วัน 2. การผ่อนปรนการตรวจโควิดของจีน 3. รสชาติที่ดีของทุเรียนไทย และ 4. มาตรฐานการคุมเข้มทุเรียนอ่อน ทั้งนี้ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ยังได้เปิดเผยเพิ่มเติมว่า ทุเรียนเป็นหนึ่งในสินค้าทางการเกษตรที่ถูกนำเข้าสู่ตลาดจีนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากผลพวงความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) และการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งข้ามพรมแดน โดยผลจากความนิยมทุเรียนไทยในตลาดจีนทำให้มีการจัดทำ “วงล้อรสชาติทุเรียน” (Durian Flavor Wheel) ขึ้นครั้งแรกโดยประเทศจีน เพื่อช่วยแยกความแตกต่างของรสชาติทุเรียน และช่วยผู้บริโภคที่ไม่เคยรับประทานทุเรียนสามารถจินตนาการถึงรสชาติทุเรียนได้ ซึ่งจากรายงานของกรมวิชาการเกษตร ไทยส่งออกทุเรียนสดไปยังจีน (ตั้งแต่ 1 มกราคม - 25 พฤษภาคม 2566) ส่งออกแล้ว 28,755 ชิปเมนต์ ปริมาณ 477,741.80 ตัน คิดเป็นมูลค่า 62,387.97 ล้านบาท


“นายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกำกับการทำงานเพื่อให้การส่งออกสินค้าเกษตรมีคุณภาพ ปลอดภัย ได้มาตรฐานเพื่อการส่งออก เน้นย้ำให้มีการไปประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้เกษตรกร ผู้ประกอบการ เข้าใจถึงขั้นตอนและมาตรการต่าง ๆ เพื่อรักษาและควบคุมคุณภาพทุเรียนสำหรับการส่งออกและบริโภคในประเทศให้ได้มาตรฐาน พร้อมขอบคุณทุกภาคส่วนที่ช่วยกันขับเคลื่อนจนเกิดความสำเร็จทำให้มียอดการส่งออกทุเรียนสูงสุดในรอบ 30 ปี ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นในศักยภาพสินค้าเกษตรของไทย และต้องการดูแลความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้ดีขึ้น” นายอนุชาฯ กล่าว


Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.