เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)นายกฯ สั่งทุกฝ่ายเตรียมรับมือ "เอลนีโญ" ดูแลประชาชนพ้นจากภัยแล้ง


20 มิ.ย. 2566, 15:21นายกฯ สั่งทุกฝ่ายเตรียมรับมือ "เอลนีโญ" ดูแลประชาชนพ้นจากภัยแล้ง
วันนี้ ( 20 มิ.ย.66 ) พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี ว่าได้มีการพูดคุยถึงการทำงานของรัฐบาลในปัจจุบัน เพื่อให้ประเทศเดินหน้าและประชาชนได้รับการดูแลมากขึ้น โดยเฉพาะเรื่องภัยแล้งจากเอลนีโญต้องให้ความสำคัญ คาดการณ์ว่าฝนจะทิ้งช่วงในเดือนกรกฎาคม 2566 ต่อเนื่องไปถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ฝนลดลงมากกว่าค่าปกติร้อยละ 5 จึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมความพร้อมดูแลช่วยเหลือในการเพาะปลูก การใช้น้ำชลประทานเสริมให้เป็นไปตามแผน เพราะถ้าน้ำน้อยลง ปริมาณน้ำสำรองมีความต้องการใช้มากขึ้น ซึ่งมีผลกระทบหลายด้าน โดยเฉพาะน้ำอุปโภค-บริโภค ระบบนิเวศและการเกษตร

นายกรัฐมนตรี ยังย้ำว่าการแก้ปัญหาของรัฐบาลในช่วงนี้ที่เป็นรัฐบาลรักษาการ ยืนยันจะทำให้ดีที่สุด เพื่อไม่ให้เกิดภาระให้รัฐบาลชุดต่อไป ในช่องทางที่สามารถบริหารจัดการได้อย่างถูกต้อง ไม่ขัดแย้งกับมาตรา 169 ตามรัฐธรรมนูญในเรื่องการแก้ปัญหาต่างๆ ซึ่งจะดูแลความเดือดร้อนของประชาชนให้เป็นไปตามหลักการ

Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.