เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)ปลดรักษาการ "เลขา กสทช." เซ่น AIS จอดำ กรณีพิพาทถ่ายทอดสดบอลโลก 2022


10 มิ.ย. 2566, 10:37ปลดรักษาการ "เลขา กสทช." เซ่น AIS จอดำ กรณีพิพาทถ่ายทอดสดบอลโลก 2022
วันที่ 10 มิถุนายน 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. เมื่อวันที่ 9 มิ.ย.2566 ได้มีมติเสียงข้างมาก 4 ต่อ 1 งดออกเสียง 2 ให้นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รักษาการเลขาธิการ กสทช. พ้นจากตำแหน่ง แต่ให้คงไว้ซึ่งตำแหน่งรองเลขาธิการ กสทช.ตามเดิม และให้ตั้งคณะกรรมการสอบวินัย มติดังกล่าวสืบเนื่องจากที่คณะอนุกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการดำเนินการของสำนักงาน กสทช.เกี่ยวกับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดรายการแข่งขันฟุตบอลโลก 2022 รอบสุดท้าย ให้ความเห็นว่า อาจมีการกระทำที่เข้าข่ายฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตามกฎหมายทั้งนึ้ เนื่องจากมีการนำเงินจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ (กองทุน กทปส.)กว่า 600 ล้านบาท ซึ่งต่อมาปรากฏว่าการรับชมผ่านแอปพลิเคชันเอไอเอสเพลย์ถูกระงับการแพร่ภาพต้องจอดำ เนื่องจากบริษัททรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)ในฐานะ 1 ในเอกชนที่ร่วมลงขันออกเงินค่าลิขสิทธิ์ร่วม 200 ล้านบาท ยื่นฟ้องต่อศาลทรัพย์สินทางปัญญาให้ระงับการถ่ายทอดสดผ่านแอปพลิเคชันเอไอเอสเพลย์ เนื่องจากเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์และถือเป็นคู่แข่งขันโดยตรง 


ในขณะที่คณะกรรมการ กสทช.บางคนเห็นว่าเอไอเอสเพลย์เป็นผู้ให้บริการภายใต้ใบอนุญาตของ กสทช. จึงมีสิทธิในการออกอากาศ หากต้องจอดำก็ควรคืนเงิน 600 ล้านบาท กลับคืนกองทุน กทปส. จนเกิดการตั้งคณะอนุกรรมการสอบและนำไปสู่การปลดนายไตรรัตน์จากตำแหน่งรักษาการ


Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.