เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)มท. จัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566


3 มิ.ย. 2566, 12:56มท. จัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566
วันนี้ (3 มิ.ย. 66) เวลา 06:39 น. ที่วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย ดร. วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566 โดยได้รับเมตตาจากพระเทพวัชรเมธี ผู้ช่วยเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย รองเจ้าคณะภาค 6-7 และผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร นำคณะสงฆ์และสามเณรรับบิณฑบาต โดยมี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายสมคิด จันทมฤก รองปลัดกระทรวงมหาดไทยด้านบริหาร นายชยาวุธ จันทร อธิบดีกรมที่ดิน นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ อธิบดีกรมการปกครอง นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายขจร ศรีชวโนทัย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย นายประสพโชค อยู่สำราญ ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม ผศ.ดร.ศศิธร จันทมฤก นางวรสุดา รัตนสุคนธ์ นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นางจิณณารัชช์ สัมพันธรัตน์ อุปนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และภาคีเครือข่ายของกระทรวงมหาดไทย ร่วมในพิธี
โอกาสนี้ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย และ ดร. วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว บริเวณภายในวัดราชบพิธ และนำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สมาคมแม่บ้านมหาดไทย และพี่น้องพุทธศาสนิกชน ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร บริเวณหน้าพระอุโบสถ 

ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีทำบุญตักบาตรฯ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นำคณะผู้บริหารระดับสูงและผู้ร่วมพิธี ถวายธูปเทียนแพเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี จากนั้น นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย ดร. วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ถวายแจกันดอกไม้เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี 

การนี้ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นำผู้ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล ใจความสำคัญว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อย่างเป็นอเนกประการ ทั้งโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปในการพระราชพิธีสำคัญต่าง ๆ และการทรงงานสนองและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหลากหลายสาขาในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพื่อการพัฒนาต่อยอดและอำนวยประโยชน์สุขแก่ราษฎร ด้วยพระราชวิริยอุตสาหะ และน้ำพระราชหฤทัยที่เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา นำมาซึ่งความผาสุกร่มเย็นของปวงประชา และความเจริญรุ่งเรืองวัฒนาสถาพรของประเทศชาติสืบไป


“ในวาระอันเป็นมิ่งมงคลยิ่งนี้ ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลตลอดจนพระเทวานุภาพแห่งพระสยามเทวาธิราช และพระบรมเดชานุภาพแห่งสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ ได้โปรดอภิบาลประทานชัยมงคลให้สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เจริญด้วยจตุรพิธพรชัย ทรงพระเกษมสำราญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน พระเกียรติคุณแผ่ไพศาลทั่วทิศานุทิศ สถิตเป็นมิ่งขวัญร่มเกล้า ของปวงข้าพระพุทธเจ้าและพสกนิกรชาวไทยตลอดกาลนิรันดร์เทอญ” นายสุทธิพงษ์ฯ กล่าวถวายพระพร


ด้าน ดร. วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย กล่าวว่า ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงทุ่มเทพระวรกายในการทรงงานด้วยพระราชปณิธาน ในการสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและพระราชเสาวนีย์แห่งองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับสตรีไทยทั้งประเทศ โดยทุกสถานที่ที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระองค์ท่านจะพระราชทานพระวโรกาสให้คณะผู้นำสตรีกลุ่มต่าง ๆ ได้เข้าเฝ้ารับเสด็จอย่างใกล้ชิด และพระองค์ก็จะเสด็จไปพระราชทานพระกำลังใจกลุ่มสตรีทุกกลุ่ม และผู้มาเฝ้ารับเสด็จฯ ไม่ว่าจะเป็นเวลายามดึกดื่นเพียงไหน จะมีสภาพอากาศที่ฝนตกหนักเพียงใด พระองค์ทรงไม่เหน็ดเหนื่อยหรือย่อท้อ นับเป็นมิ่งขวัญของพวกเราคนไทยทุกคน นำมาซึ่งความสงบร่มเย็น อันจะยังผลให้ครอบครัวไทย สังคมไทย และประเทศไทยมีความสุข ความเจริญ 

“ขอเชิญชวนพี่น้องสตรีไทย และประชาชนคนไทยทั่วประเทศ ร่วมกันปฏิบัติบูชาด้วยการทำความดี เช่น ปลูกต้นไม้ บริจาคโลหิต ปฏิบัติศาสนกิจตามศาสนาที่ทุกท่านเคารพนับถือ หรือกิจกรรมอื่นๆ ตามที่เห็นสมควรเพื่อเป็นการปฏิบัติบูชาน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศล เป็นพระพรชัยมงคลบันดาลดลให้ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระเกษมสำราญ พระพลานามัยแข็งแรง มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน เป็นร่มโพธิ์ทองปกเกล้าฯ เหล่าพสกนิกรชาวไทยให้มีความสุขตราบนานเท่านาน” ดร.วันดี กล่าวในช่วงท้าย

จากนั้นในเวลา 08.09 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นำคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย ดร. วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย นำคณะอุปนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย และคณะกรรมการบริหารสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ร่วมถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ ศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวัง ด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ


Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.