เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)เด้ง "ผู้การทางหลวง" ปม สติกเกอร์รถบรรทุก


30 พ.ค. 2566, 20:24เด้ง "ผู้การทางหลวง" ปม สติกเกอร์รถบรรทุก
วันนี้ ( 30 พ.ค.66 ) พลตำรวจโท จิรภพ ภูริเดช ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (ผบช.ก.) ลงนามคำสั่ง กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง 173/2566 เรื่อง ข้าราชการตำรวจรักษาราชการแทน ระบุว่า ตามคำสั่ง กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ที่ 172/2566 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ให้ พลตำรวจตรี เอกราช ลิ้มสังกาศ ผู้บังคับการตำรวจทางหลวง ปฏิบัติราชการกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเพื่อปฏิบัติหน้าที่ประจำ ศูนย์ปฏิบัติการกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง โดยขาดจากการปฏิบัติหน้าที่ทางตำแหน่งเดิม ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติงานของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามมาครา 105(3) แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565 จึงให้ พลตำรวจตรี จรูญเกียรติ ปานแก้ว ผู้บังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ รักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจทางหลวง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง สั่ง ณ วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.