เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)ภาพรวมเศรษฐกิจไทยฟื้นตัวต่อเนื่อง เร่งส่งเสริมการท่องเที่ยวช่วงครึ่งปีหลัง


24 พ.ค. 2566, 14:08ภาพรวมเศรษฐกิจไทยฟื้นตัวต่อเนื่อง เร่งส่งเสริมการท่องเที่ยวช่วงครึ่งปีหลัง
วันนี้ ( 24 พ.ค.66 ) นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยสถานการณ์การท่องเที่ยวไทย ยังเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 มีจำนวนสะสมมากถึง 9,470,498 คน สร้างรายได้รวมกว่า 391,778 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2566) พร้อมประเมินภาพรวมการท่องเที่ยวในเดือนพฤษภาคมนี้ คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทยไม่ต่ำกว่า 2 ล้านคน เป็นนักท่องเที่ยวจากอาเซียน เอเชียตะวันออกและเอเชียใต้ เป็นหลัก

ขณะที่แนวโน้มการท่องเที่ยวในช่วงครึ่งปีหลัง ยังคงมีแนวโน้มเติบโตได้ดี แม้จะเข้าสู่ช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยว จากปัจจัยสนับสนุนทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ เช่น การเพิ่มจำนวนเที่ยวบินและแคมเปญส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ทำโดยภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งจะทำให้แนวโน้มนักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทย ตลอดปี 2566 เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้คือ ไม่น้อยกว่า 25 ล้านคน

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ยินดีที่ภาพรวมเศรษฐกิจไทยยังคงฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง พร้อมสั่งการวางแนวทางส่งเสริมการท่องเที่ยวและกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องในช่วงครึ่งปีหลัง เพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญ กระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.