เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)"บิ๊กป้อม" มอบโอวาทนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทย ก่อนแข่งอาเซียนพาราเกมส์


24 พ.ค. 2566, 14:02"บิ๊กป้อม" มอบโอวาทนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทย ก่อนแข่งอาเซียนพาราเกมส์
วันนี้ ( 24 พ.ค.66 ) เวลา 10.00 น. ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล มูลนิธิคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย นำคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ที่ไปร่วมการแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 12 ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา ระหว่างวันที่ 3 - 9 มิถุนายน 2566 เข้าเยี่ยมคารวะและรับมอบโอวาทจาก พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ก่อนการเดินทางไปแข่งขันฯ  

โอกาสนี้ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวแสดงความยินดีและชื่นชมความสามารถของนักกีฬาทุกคนที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนนักกีฬาคนพิการในนามทีมชาติไทยที่จะได้ทำการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 12 ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา พร้อมกล่าวให้โอวาสรุปสาระสำคัญว่า การเล่นและการแข่งขันกีฬานับว่าเป็นปัจจัยหลักที่สำคัญอย่างหนึ่งในการพัฒนาประชากรภายในประเทศให้มีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ และปราศจากโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ เป็นวิธีการนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี และเป็นบุคคลที่มีคุณค่าของประเทศ การแข่งขันกีฬาในระดับนานาชาติเป็นเวทีแห่งการแสดงขีดความสามารถของนักกีฬาแต่ละประเทศ และยังเป็นการแสดงออกทางด้านวัฒนธรรมของชนชาตินั้นให้ทั่วโลกได้ประจักษ์ถึงความเจริญรุ่งเรือง ปัจจุบันการแข่งขันกีฬาในระดับนานาชาติมีการส่งเสริมและพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี และทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬากันอย่างมาก จึงขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหลายได้ตระหนัก และนำเอาความรู้ใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้ให้เกิดผลดีที่สุดในการพัฒนาขีดความสามารถของนักกีฬาทีมชาติไทยและประชาชนภายในประเทศ และสิ่งที่สำคัญที่สุดในวันนี้คือการมองไปข้างหน้า ค้นคว้า เรียนรู้วิทยาการใหม่ ๆ ที่จะทำให้นักกีฬาคนพิการไทยมีขีดความสามารถสูงสุดทัดเทียมกับอารยประเทศอย่างยั่งยืน 

ในตอนท้าย รองนายกรัฐมนตรีกล่าวอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย อีกทั้งเดชะพระบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้นักกีฬาทุกคน ประสบความสำเร็จในการแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 12 และนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติของเราต่อไป 

ทั้งนี้ กีฬาอาเซียนพาราเกมส์ เป็นการแข่งขันกีฬาคนพิการที่จัดขึ้นหลังจากการแข่งขันกีฬาซีเกมส์เสร็จสิ้น ซึ่งการแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 12 กำหนดแข่งขันในระหว่าง วันที่ 3 - 9 มิถุนายน 2566 ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา ซึ่งการแข่งขันครั้งนี้มีประเทศสมาชิกส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันรวม 11 ประเทศ ประเทศไทยได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันใน 13 ชนิดกีฬา คือ กรีฑา แบดมินตัน บอคเซีย หมากรุกสากล ฟุตบอล cp ฟุตบอล 5 คน โกลบอล ยูโด ยกน้ำหนัก ว่ายน้ำ วอลเลย์บอลนั่ง เทเบิลเทนนิส และวีลแชร์บาสเกตบอล รวมนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 479 คน ประกอบด้วย นักกีฬา จำนวน 304 คน ผู้ฝึกสอนและผู้ช่วยเหลือนักกีฬา จำนวน 132 คน คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ทีม จำนวน 43 คน รวมทั้งหมด จำนวน 479 คน โดยวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขัน เพื่อเป็นการเชื่อมสัมพันธไมตรีมิตรภาพของมวลหมู่มนุษยชาติในภาคพื้นอาเซียน แลกเปลี่ยนความรู้ วัฒนธรรม ประเพณี และเป็นการแสดงความสามารถทางด้านกีฬาของคนพิการ

Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.