เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)นายกฯ ชื่นชมความร่วมมือในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบการคมนาคมขนส่ง เชื่อมต่อไทยและมาเลเซียในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้


23 พ.ค. 2566, 10:10นายกฯ ชื่นชมความร่วมมือในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบการคมนาคมขนส่ง เชื่อมต่อไทยและมาเลเซียในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ชื่นชมผลการร่วมประชุมด้านเทคนิคมาเลเซีย-ไทย ครั้งที่ 3 ในโครงการการยกระดับสะพานเชื่อมรันเตาปันยัง ประเทศมาเลเซีย และสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ประเทศไทย เชื่อมั่นเป็นการอำนวยความสะดวกด้านการคมนาคม เพิ่มโอกาสแลกเปลี่ยนในระดับประชาชน สนับสนุนการท่องเที่ยว ส่งเสริมการค้าชายแดน เชื่อมโยงระหว่างเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดนของทั้งสองประเทศ

รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า เมื่อวาน (22 พฤษภาคม 2566) ที่ โรงแรม Pulse Grand ปุตราจายา ประเทศมาเลเซีย ผู้แทนศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ร่วมประชุมด้านเทคนิคมาเลเซีย-ไทย ครั้งที่ 3 ในโครงการการยกระดับสะพานเชื่อมรันเตาปันยัง ประเทศมาเลเซีย และสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ประเทศไทย ตามที่รัฐบาลไทยและรัฐบาลมาเลเซีย ได้เห็นชอบร่วมกันในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบการคมนาคมขนส่ง เชื่อมต่อไทยและมาเลเซียในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 ทั้งนี้ ศอ.บต. มีข้อเสนอในที่ประชุมเพื่อให้การแก้ไขปัญหาในส่วนที่เกี่ยวข้องคลี่คลายโดยเร็ว และดำเนินการได้ทันการดำเนินการจัดทำงบประมาณรายจ่ายงบประมาณของส่วนราชการประจำปี 2567 เพื่อให้ดำเนินการแล้วเสร็จเกิดประโยชน์ต่อประชาชน เพื่อเป็นประโยชน์และเป็นของขวัญให้กับประชาชนทั้ง 2 ประเทศ ทั้งในส่วนของอำเภอสุไหงโก-ลก และอำเภอข้างเคียงจังหวัดนราธิวาสของประเทศไทยและรัฐกลันตันของประเทศมาเลเซีย ซึ่งต่างรอคอยการใช้ประโยชน์สะพานข้ามแม่น้ำโก-ลก แห่งที่ 2 นี้ มาเป็นเวลากว่า 20 ปี


“นายกรัฐมนตรีดำเนินนโยบายด้วยความเป็นมิตรกับทุกประเทศ ให้ความสำคัญกับเพื่อนบ้าน พื้นที่ชายแดน เส้นทาง การค้าชายแดน โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับฟังความเห็นจากประชาชน ผู้ประกอบการในพื้นที่ นำมาพิจารณาปรับใช้เพื่อดำเนินนโยบาย ทั้งนี้ เชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์ในพื้นที่ชายแดนจะดีขึ้นอย่างต่อเนื่องผ่านมิตรภาพและการแลกเปลี่ยนในระดับประชาชน ซึ่งจะส่งผลดีต่อเนื่องถึงความเชื่อมโยงระหว่างเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดนของทั้งสองประเทศเพื่อการพัฒนาร่วมกันอย่างยั่งยืน” นางสาวรัชดาฯ กล่าว


Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.