เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)"รัฐบาล" ส่งเสริมศักยภาพ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินค้าไทยอย่างต่อเนื่อง ขยายตลาดการส่งออกไปตะวันออกกลางมากขึ้น


22 พ.ค. 2566, 08:48"รัฐบาล" ส่งเสริมศักยภาพ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินค้าไทยอย่างต่อเนื่อง ขยายตลาดการส่งออกไปตะวันออกกลางมากขึ้น
วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลเดินหน้าไปกับทุกภาคส่วน เสริมสร้างศักยภาพความได้เปรียบผู้ประกอบการและสินค้าไทย เพื่อให้สินค้าไทยตรงกับความต้องการของผู้บริโภค และเข้าสู่ตลาดโลกเพิ่มมากขึ้น ซึ่งพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เสริมศักยภาพควบคู่ไปกับการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าสินค้าให้มีคุณภาพและมาตรฐานอยู่เสมอ เพื่อโอกาสในการขยายโอกาสทางการตลาด
 
โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า สินค้าไทยมีศักยภาพและมีประสบการณ์การค้าในตลาดโลก ซึ่งสอดรับกับโอกาสทางการส่งออกสินค้าไทยที่ขยายตัวอย่างมาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ศึกษาโอกาสและแนวทางในการเจาะตลาดศักยภาพใหม่ๆ เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างโอกาสขยายเครือข่าย และต่อยอดทางธุรกิจ ซึ่งล่าสุดสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ พบว่ามีความเป็นไปได้ของสินค้าไทย อาทิ ไก่ และเครื่องประดับ จะสามารถเข้าสู่ตลาดในภูมิภาคตะวันออกกลาง อาทิ ซาอุดีอาระเบีย ตุรกี และกาตาร์ ซึ่งเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่มีกำลังซื้อค่อนข้างสูง และมีความต้องการนำเข้าสินค้าวัตถุดิบเพื่อนำมาผลิตและกระจายสินค้าต่อไป ได้เพิ่มมากขึ้น 
 โดยซาอุดีอาระเบียเป็นตลาดสำคัญที่ไทยมีโอกาสฟื้นฟูการค้าไปยังภูมิภาคตะวันออกกลาง เป็นผลจากความสำเร็จของการฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างไทยและซาอุดีอาระเบีย เมื่อครั้งนายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนในช่วงต้นปี 2565 ที่ผ่านมา ในขณะที่ตลาดตุรกีเป็นอีกตลาดที่มีศักยภาพ เนื่องจากตุรกีถือเป็นฐานการกระจายสินค้าที่สำคัญไปยังตลาดยุโรป จึงมีความต้องการนำเข้าวัตถุดิบเพื่อผลิตและกระจายสินค้า ส่วนตลาดกาตาร์ ผู้บริโภคมีกำลังซื้อสูงและพึ่งพาการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศค่อนข้างมาก 


“นายกรัฐมนตรีสั่งการอย่างต่อเนื่องให้ทุกหน่วยงานพิจารณา ประเมินการทำงานให้สอดคล้องกับเทรนด์ หรือแนวโน้มความนิยมสินค้าในตลาดโลกที่มีการปรับเปลี่ยนอยู่เสมอ ทำให้อุปสงค์สินค้าต้องปรับตัว ซึ่งรัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้วิเคราะห์ ทั้งตลาดเดิมและตลาดศักยภาพใหม่ๆ อยู่เสมอ และพร้อมร่วมประสานการทำงานกับทุกภาคส่วนเสริมสร้างศักยภาพ เพื่อให้ไทยรักษาและได้ส่วนแบ่งการตลาด ให้ตลาดโลกนำเข้าสินค้าจากไทยเพิ่มขึ้น” นายอนุชาฯ กล่าว
 
ทั้งนี้ สนค. ได้พัฒนาเว็บไซต์ “คิดค้า.com” เพื่อผู้ที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม และสนใจเทรนด์และข้อมูลแนวโน้มสินค้าไทยในตลาดอื่น ๆ รวมทั้งใช้เป็นศูนย์รวมข้อมูลเศรษฐกิจการค้าเชิงลึกที่สำคัญของประเทศ สามารถสามารถดูได้ที่ https://bit.ly/GD-country-demand


Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.