เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)"ราคาทอง" เปิดตลาดเช้าวันที่ 13 พ.ค. 66 เพิ่มขึ้น 100 บาท !


13 พ.ค. 2566, 09:29"ราคาทอง" เปิดตลาดเช้าวันที่ 13 พ.ค. 66 เพิ่มขึ้น 100 บาท !
วันที่  13 พฤษภาคม 2566 ประจำวันครั้งที่ 1 เวลา 09.23 น. ดังนี้ ราคาทองคำแท่งรับซื้อ 32,300.00 บาท ราคาทองคำแท่งขายออก 32,400.00 บาท ส่วนราคาทองคำรูปพรรณรับซื้อ 31,6714.72 บาท ราคาทองคำรูปพรรณขายออก 32,900.00 บาท

ทั้งนี้ ราคาทอง เพิ่มขึ้น 100 บาท เมื่อเทียบกับครั้งที่ผ่านมา

Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.